Η βία είναι πάντα βία! Ζήτα βοήθεια!

Στο πλαίσιο του έργου NET-CARE: Δικτύωση και φροντίδα των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, το ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity, δημιούργησαν βίντεο, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη  Σεξουαλική και Έμφυλη βία σε βάρος γυναικών προσφύγων και μεταναστριών.

Το βίντεο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τις πιθανές εκδηλώσεις της βίας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης στη χώρα μας.

Είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά και Φαρσί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.


The Net-Care project (REC-AG-2018 /REC-RDAP-GBV-AG-2018) has been co-financed with the support of the European Commission’s Rights, Equality and Citizenship Program. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.