Η Ιθαγένεια στην Πράξη – Έκθεση Προτάσεων

 

Έπειτα από δύο χρόνια διαρκούς έρευνας, καταγραφής και ουσιαστικών παρεμβάσεων στη διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας στη χώρα μας, δημοσιεύουμε την Τελική Έκθεση.Το κείμενο Η Ιθαγένεια στην Πράξη – Έκθεση Προτάσεων επιχειρεί να συγκεντρώσει την εμπειρία παρακολούθησης του νέου συστήματος πολιτογράφησης συνολικά και να συνθέσει τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τις επιμέρους δράσεις του έργου κατά τη διάρκεια των δύο ετών.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» απαντά για πρώτη φορά στην ανάγκη να γίνει ένας απολογισμός της διοικητικής διαδικασίας που σχετίζεται με την απόδοση της ιθαγένειας στην Ελλάδα. Στόχος είναι η συνεισφορά στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος σε αυτή, ενώ ως απώτερος σκοπός τίθεται η βελτίωση των πρακτικών της δημόσιας διοίκησης μέσα από προτάσεις για άρση των εμποδίων που έχουν εντοπιστεί. Απευθύνεται πρωτίστως στην ελληνική δημόσια διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και το όφελος των δικαιούχων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σημαντικό θέμα της ουσιαστικής πρόσβασης στην ιδιότητα του πολίτη.

Το έντυπο Η Ιθαγένεια στην Πράξη: Έκθεση Προτάσεων αποτελεί την τελευταία δράση του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη». Ο οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity ανέλαβε τη συγγραφή του κειμένου και την παραγωγή του εντύπου, συμπεριλαμβάνοντας τα σχόλια της ΕλΕΔΑ.

Eπισκεφτείτε το site του έργου H Ιθαγένεια στην πράξη και διαβάστε την τελική έκθεση εδώ.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr