Η «Προσφυγική κρίση» στην Ελλάδα (2016-2017)

Skype: Το πρώτο βήμα αναγνώρισης των αιτούντων άσυλο | Στατιστικά & Παρατηρήσεις

Της Silvia Giulini


generation 2.0

Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και, συγκεκριμένα, στο Skype, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) για να αναγνωριστούν ως αιτούντες άσυλο. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον οργανισμό μας, το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity, από τον Ιανουάριο του 2016, έως τον Απρίλιο του 2017.

Όπως θα παρατηρήσουμε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα που συνδέονται με την Υπηρεσία Ασύλου, προβλήματα που διαφέρουν ανάλογα με την περίοδο αλλά που εξακολουθούν να υφίστανται. Προσοχή θα δοθεί επίσης στη διαφορά μεταξύ των περιόδων πριν και μετά την Συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην κατάσταση του 2017.

Στην αρχή θα γίνει επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και των προγραμμάτων. Έπειτα, θα επικεντρωθούμε στα γενικά και τα συγκεκριμένα προβλήματα που καλούνται οι ΥΤΧ να αντιμετωπίσουν όταν θέλουν να κάνουν αίτηση για διεθνή προστασία (το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα). Τέλος, ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που αποδεικνύει πως ο μοναδικός υπαρκτός τρόπος για να αποκτήσει κανείς διεθνή προστασία στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικός.


Βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.