Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη αφήνει εκτός το 88% των μεταναστών

Την Παρασκευή 21/01/2022, το Generation 2.0 RED κατέθεσε τα σχόλιά του στη δημόσια διαβούλευση για τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το σχέδιο που αναρτήθηκε στο opengov.gr έχει τίτλο: «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Καταρχάς, ο οργανισμός μας επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, στην Ελλάδα διαβιούν νόμιμα 781.029 άνθρωποι μεταναστευτικής καταγωγής. Από αυτούς, οι πολίτες τρίτων χωρών με άδειες διαμονής ανέρχονται σε 686.535 ενώ οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και καθεστώς επικουρικής προστασίας) υπολογίζονται μόλις σε 59.312 και οι αιτούντες άσυλο σε 35.182. Κι όμως η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη σχεδιάστηκε -όπως μαρτυρά ο τίτλος της-  μόνο για τις δύο τελευταίες κατηγορίες αποκλείοντας έτσι εκ των προτέρων και αναιτιολόγητα τη συντριπτική πλειονότητα, το 88% δηλαδή των μεταναστών.

Αυτός ο διαχωρισμός και αποκλεισμός προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη και ειλικρινή απορία, αφενός γιατί επιχειρείται για πρώτη φορά στα χρονικά σε σχέδιο ένταξης και αφετέρου γιατί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκπόνησή του, κατέχει στο χαρτοφυλάκιο του τη Μετανάστευση γενικά -όπως άλλωστε αναφέρεται και στον τίτλο του- και όχι μόνο τις διαδικασίες Ασύλου και Διεθνούς Προστασίας. 

Μάλιστα, στον πρόλογο αναφέρεται ότι «η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη βασίζεται στο νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη, όπως διατυπώθηκαν στο Νέο Σχέδιο Δράσης της (24.11.2020)». Στην πραγματικότητα όμως το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στον αντίποδα της ελληνικής στρατηγικής, καθώς πρωταρχική του αρχή είναι η «Ένταξη για όλους». Όπως τονίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου «η πρόκληση της ενσωμάτωσης και της ένταξης αφορά ιδίως τους μετανάστες, όχι μόνο τους νεοαφιχθέντες, αλλά ενίοτε και τους υπηκόους τρίτων χωρών που ίσως έχουν πολιτογραφηθεί και είναι πολίτες της ΕΕ»

Επομένως, είναι καταρχάς αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί η ομάδα στόχου, προκειμένου να είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές αρχές και στοχεύσεις και κυρίως να επιτελέσει ολοκληρωμένα τον σκοπό της μεριμνώντας για την ένταξη και τη συμπερίληψη του συνόλου του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Κατά τα λοιπά, ένα σύγχρονο στρατηγικό πλάνο για την ένταξη πρέπει να προάγει τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή. Στο παρόν κείμενο αυτό δεν γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό. Διατρέχοντας τα κεφάλαια,οι στόχοι και οι δράσεις που προτείνονται ανά κεφάλαιο έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, ενώ δεν υπάρχει εμβάθυνση και ανάπτυξη στην ανάλυση των μέσων και των πρακτικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους ενώ σε ορισμένα σημεία δεν διευκρινίζεται ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης. Τέλος, παρατηρείται έλλειψη προτάσεων για την τακτοποίηση του νομικού καθεστώτος μεταναστών χωρίς χαρτιά που διαβιούν πολλά χρόνια στη χώρα καθώς και για τη μέριμνα συγκεκριμένων ομάδων, όπως τα ΑμεΑ και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Το Generation 2.0 RED διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις για συγκεκριμένες προτεινόμενες επιδιώξεις και δράσεις που αφορούν την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη στέγαση, την ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα κ.ά. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα σχόλιά μας ανά κεφάλαιο εδώ.