Η νέα ΚΓΠ χρειάζεται κοινωνικούς όρους

Τέρμα στην εκμετάλλευση και αναβάθμιση των εργασιακών προτύπων στην ευρωπαϊκή γεωργία


Ανοιχτή επιστολή:

Υπόψη των Υπουργών Γεωργίας των κρατών μελών
Υπόψη του Επιτρόπου Wojciechowski – Γεωργία
Υπόψη του Επιτρόπου Schmit – Θέσεις εργασίας και κοινωνικά δικαιώματα
Υπόψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Timmermans – Green Deal
Υπόψη των μελών της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στην ευρωπαϊκή γεωργία, κυρίως ως εποχιακοί εργάτες, ημερομίσθιοι εργάτες ή σε άλλες επισφαλείς καταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι ορίστηκε ως θεμελιώδους σημασίας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις όταν χτύπησε η πανδημία COVID-19, η εμπειρία που βιώνουν πολλοί εργάτες, είναι αυτή της πάλης, της στέρησης και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, οι κακοί μισθοί, οι πολλές ώρες εργασίας, το υψηλό ποσοστό της αδήλωτης εργασίας και η υποτυπώδης στέγαση είναι μόνο μερικές από τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργάτες γης στην Ευρώπη. Οι εργάτες συχνά πέφτουν θύματα εκτεταμένης εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών μεσαζόντων και άλλων μορφών σύγχρονης δουλείας.

Παρόλο που τα δεινά τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατα, οι εργάτες γης, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε πολίτες εκτός ΕΕ, μετανάστες ή πρόσφυγες, που εργάζονται στη Βόρεια, Νότια, Δυτική ή Ανατολική Ευρώπη, είναι ενωμένοι στην διεκδίκηση δικαιωμάτων, κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας στην εργασία.

Παραδόξως, οι εργάτες γης δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) – μια εμβληματική πολιτική της ΕΕ, η οποία τώρα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ (από το υψηλότερο επίπεδο έως 73%). Ενώ οι επιδοτήσεις της ΚΓΠ ορθώς τώρα εξαρτώνται από τον σεβασμό των βασικών περιβαλλοντικών προτύπων, τη δημόσια υγεία και τα πρότυπα διαβίωσης των ζώων, η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο στην κατανομή των άμεσων πληρωμών. Γι’ αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ΚΓΠ μέχρι στιγμής απέτυχε να βελτιώσει τις συνθήκες των εργατών γης.

Ωστόσο, διαφαίνεται μια συγκεκριμένη και εύκολα εφαρμόσιμη λύση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια σαφή θέση: οι άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ πρέπει να ορίζονται από τον σεβασμό των εφαρμοστέων συνθηκών εργασίας και απασχόλησης βάσει των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου καθώς και των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Οι όροι θα κάλυπταν διάφορους τομείς όπως η νόμιμη απασχόληση, η ίση μεταχείριση, η αμοιβή, ο χρόνος εργασίας, η υγεία και η ασφάλεια, η στέγαση, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική ασφάλιση και οι δίκαιες συνθήκες για όλους όσους εργάζονται στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων και των μεταναστών εργατών.

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη νέα ΚΓΠ συνεχίζονται και είναι πλέον κρίσιμο οι κοινωνικοί όροι να γίνουν μέρος της τελικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να επιβεβαιωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ηθικό – αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί ο κοινωνικός περιορισμός, διασφαλίζοντας ότι η ΚΓΠ μπορεί να προστατεύσει όλους τους αγρότες που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από εκείνους που δεν το κάνουν. Και με τους κοινωνικούς όρους. ένα σχετικό μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ – που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους της ΕΕ – θα συμβάλει τελικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και επισφαλείς τομείς της οικονομίας της ΕΕ.

Η πανδημία COVID-19 προσφέρει στην ΕΕ μια μοναδική ευκαιρία – την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής γεωργίας για να την καταστήσει πραγματικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Η ΚΓΠ πρέπει να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο, επιτυγχάνοντας φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργατών γης, τα οποία δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ποτέ ως γραφειοκρατικά εμπόδια.

Εμείς, οι υπογράφοντες, απευθυνόμαστε στην συναίσθηση των ευθυνών σας ως νομοθέτες και πολίτες της ΕΕ. Οι εργάτες γης υποφέρουν από καύσωνα και κρύο, τραυματισμούς, πόνους και απειλές, επιβιώνουν με λίγες ώρες ύπνου και με γρήγορα, λιτά γεύματα, ζουν σε καλύβες ή δοχεία, αλλά επιδεικνύουν εκπληκτική αφοσίωση στις δουλειές τους. Χάρη σε αυτούς, ακόμη και μέσα στην παγκόσμια πανδημία, υπάρχει φαγητό στα τραπέζια μας.

Οι εργάτες γης αναμένουν τώρα μια σαφή απάντηση από την ΕΕ.

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πρέπει να υπερισχύσει: η νέα ΚΓΠ χρειάζεται κοινωνικούς όρους.


INTERNATIONAL / EUROPEAN ORGANISATIONS
EFFAT – European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions
ETUC – European Trade Union Confederation
IUF – International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied
Workers’ Associations
ITUC – International Trade Union Confederation
OSEPI – Open Society European Policy Institute
ActionAid International
Amnesty International
ARC2020 – Agricultural and Rural Convention
Caritas Europa
CEO – Corporate Europe Observatory
ERGO Network
EAPN – European Anti-Poverty Network
ECCJ – European Coalition for Corporate Justice
Euro Coop – European Community of Consumer Co-operatives
EuroCOP – European Confederation of Police
ECVC – European Coordination Via Campesina
ECRE – European Council on Refugees and Exiles
EEB – European Environmental Bureau
EFBWW – European Federation of Building and Woodworkers
EPHA – European Public Health Alliance
EPSU – European Public Service Union
ETF – European Transport Workers’ Federation
Faces of Migration
FTAO – Fair Trade Advocacy Office
Feedback
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
GRAIN
Human Rights Watch
ICMC Europe – International Catholic Migration Commission
ILAW – International Lawyers Assisting Workers Network
IndustriAll European Trade Union
La Strada International
LLF – Lady Lawyer Foundation
Naturefriends International
Oxfam
PAN Europe
PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Profundo
ROSCIDET – Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi
Schola Campesina APS
Slow Food Europe
Social Platform
SOLIDAR
Stella Maris International Network
The Good Lobby
The SHARE network
Uniglobal Union
UnionMigrantNet
URGENCI
WeWorld-GVC ONLUS
Workers’ Group EESC
World Fair Trade Organization Europe asbl (WFTO-Europe)

NATIONAL ORGANISATIONS
3F (Denmark)
ACV-CSC Services et Alimentation (Belgium)
Agricultural Academy (Bulgaria)
Agroecology in Action (Belgium)
AGRO-SINDIKAT (North Macedonia)
AGROSTAR (Romania)
AK EUROPA (Brussels office of the Austrian Chamber of Labour)
ALPAA (Italy)
Amigos de la Tierra (Spain)
Andalucía Acoge (Spain)
ARI – Associazione Rurale Italiana (Italy)
ASTI – Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés asbl (Luxembourg)
ASTRA – Anti trafficking action (Serbia)
BAN YING (Germany)
BIOSELENA – Foundation for Organic Agriculture (Bulgaria)
Bulgarian Association of Raspberry Producers
ССНР – Trade union of self-employed and informal workers “UNITY” (Bulgaria)
CCOO de Industria (Spain)
CERES (Romania)
CFE-CGC Agro (France)
CFTC-AGRI (France)
CG-FGTB/ABVV (Belgium)
CGSLB-ACLVB (Belgium)
Christliche Iniative Romero (Germany)
CIGL (Italy)
CISL (Italy)
CITUB- Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
CNSLR – FRATIA (National Confederation of Free Trade Unions of Romania)
CNV (Netherlands)
CONFEDERDIA (Italy)
ELA-STV (Spain)
EMWU – European Migrant Workers Union (Germany)
F.S.A TERRA (Romania)
FA (Faroe Islands)
FAI-CISL (Italy)
Faire Mobilität (Germany)
Fairwatch/StopTTIP-CETA-Mercosur campaign (Italy)
FairWork (The Netherlands)
FAIRWORK Belgium
FELLESFORBUNDET (Norway)
FGA-CFDT (France)
FGTA-FO (France)
FGTB-HORVAL (Belgium)
FITUA/FNSZ (Bulgaria)
FKP-PODKREPA (Bulgaria)
FLAI-CGIL (Italy)
FNV (Netherlands)
FOCSIV – Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (Italy)
FSPBUPASH (Albania)
FTPAW (Cyprus)
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie – Buy Responsibly Foundation (Poland)
Fundacja Zielone Światło – Green Light Foundation (Poland)
Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (Greece)
GMB (United Kingdom)
GÖD (Austria)
GPA (Austria)
GWU (Malta)
Hungarian Helsinki Committee
IG-BAU (Germany)
IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal)
ITUFAWIEH (Kosovo)
KOK – German NGO Network against Trafficking in Human Beings
KOMMUNAL (Sweden)
KŽI (Slovenia)
LEFÖ (Austria)
LDH – Ligue des droits de l’Homme (France)
MEDU – Medici per i diritti umani (Italy)
Mediterranean Hope (Italy)
MEDOSZ (Hungary)
National Council of Gardeners (Bulgaria)
Naturefriends (Greece)
NEZAVISNOST (Serbia)
NGG (Germany)
NNN (Norway)
NSZKB – National Council of Agri Cooperatives (Bulgaria)
NUSFFP – National Union of Small Family Farms and Producers (Bulgaria)
ÖBV – Via Campesina Austria
ÖGB – Austrian Trade Union Federation
OGB-L (Luxembourg)
OSPZV-ASO (Czech Republic)
OZPP (Slovakia)
Parma Sostenibile (Italy)
PECO – Institut (Germany)
Pour une autre PAC (France)
Povod – Institute for culture and development of international relations in culture (Slovenia)
PPDIV (Croatia)
PPDIVUT (Bosnia-Herzegovina)
PRO-GE (Austria)
SETAAB (Portugal)
Sezonieri-Kampagne (Austria)
SGS (Iceland)
SIPTU (Ireland)
SOK Corporation (Finland)
SOMO Centre for Research on Multinational Corporations (The Netherlands)
Sotermun (Spain)
SPPBBSH (Albania)
SS PPDIV SRBIJE (Serbia)
Südwind (Austria)
SYMBOLA – Fondazione per le qualita italiane (Italy)
TARIM-IŞ (Turkey)
TERRA VIVA (Italy)
Terra! – APS (Italy)
Transnational Institute (The Netherlands)
TU of Agriculture, Food and Tobacco Industry (Montenegro)
TUFLAW/LZUDPSF (Lithuania)
UGT-FICA (Spain)
UIL Nazionale (Italy)
UILA-UIL (Italy)
Union of Agrarian Cooperatives in Bulgaria
UNITE the Union (United Kingdom)
USO – Federación de Industria (Spain)
USO – UNIÓN SINDICAL OBRERA (Spain)
Voedsel Anders (Nederland)
Younion_Die Daseinsgewerkschaft (Austria)
Zielone Wiadomości – Green News Magazine (Poland)
ZZPR (Poland)
БАКЕБ (Bulgarian Association for Circular Economy and Biotechnology)