Οι απαντήσεις της Τράπεζας Θεμάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Οι απαντήσεις των θεμάτων στα οποία θα εξετάζονται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, όπως έχουμε ενημερώσει ήδη σε προηγούμενο κείμενό μας. Επειδή υπάρχουν απορίες σχετικά με το πού ακριβώς βρίσκονται τα αρχεία των απαντήσεων και πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν συναντήσει δυσκολίες στη διαδικασία, αναρτούμε εδώ τις απαντήσεις ανά κατηγορία. Τα αρχεία pdf που θα βρείτε παρακάτω είναι αυτά που έχουν ανέβει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Σημείωση 1: Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% υπάρχουν ξεχωριστές ερωτήσεις και απαντήσεις στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Γεωγραφία (συνολικά 14 ερωτήσεις και απαντήσεις)
  • Ιστορία (συνολικά 20 ερωτήσεις και απαντήσεις)
  • Πολιτικοί Θεσμοί (16 ερωτήσεις + 3 επιπλέον ερωτήσεις αν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιες). Σε αυτή την θεματική δεν έχουν αναρτηθεί ξεχωριστές απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι ίδιες με εκείνες της Γενικής Κατηγορίας των εξεταζόμενων.
  • Πολιτισμός (14 ερωτήσεις και απαντήσεις)
  • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (24 θέματα και απαντήσεις)
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Σε αυτή την θεματική τα θέματα και οι απαντήσεις είναι κοινές με την γενική κατηγορία εξεταζόμενων. 
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου -Σε αυτή την κατηγορία τα θέματα είναι κοινά με την γενική κατηγορία εξεταζόμενων.

Σημείωση 2: Στην θεματική «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει αναρτήσει απαντήσεις

Παρακάτω ακολουθούν αναρτημένες όλες οι απαντήσεις της γενικής κατηγορίας εξεταζόμενων και της κατηγορίας ατόμων με αναπηρία άνω του 67%.

 

1. Γεωγραφία

Γενική Κατηγορία (Μέρος Α, Μέρος Β

Κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%

 

2. Ιστορία

Γενική Κατηγορία

Κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%

 

3. Πολιτικοί θεσμοί

Γενική Κατηγορία (κοινές απαντήσεις και για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%)

 

4. Πολιτισμός 

Γενική Κατηγορία

Κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%

 

5. Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Γενική Κατηγορία (Ενότητες 1-36, Ενότητες 37-51, Ενότητες 52-73, Ενότητες 74-85, Ενότητες 86-100)

Κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%

 

6. Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Γενική Κατηγορία (κοινές απαντήσεις και για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 67%)