Εργαστήρια Προσωπικών Δεξιοτήτων από τo INE ΓΣΕΕ

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΚΠΑ Αθήνας) πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2020 για τους ωφελούμενους της Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED διήμερο διαδικτυακό εργαστήριο, για το έργο «Equality Works», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με θέμα την Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων αλλά και την Ενδυνάμωση κατά τη διαδικασία Αναζήτησης εργασίας («Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας» και «Προσωπική και Κοινωνική Ενδυνάμωση στην αναζήτηση εργασίας: Διαχείριση χρόνου, άγχους και μετάβασης»).

Τα δύο εργαστήρια Προσωπικών Δεξιοτήτων, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά διαδικτυακά στο Generation 2.0 RED, παρακολούθησαν ωφελούμενοι που συμμετέχουν στις δράσεις του Equality Works. Υπήρξε αλληλεπίδραση και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και τις εμπειρίες σχετικά με την προσπάθεια ένταξής τους στην ελληνική αγορά εργασίας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο, αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η ανατροφοδότηση που έλαβε η ομάδα της Εργασιακής Συμβουλευτικής ήταν πολύ θετική, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τη μεταβατική περίοδο που διανύουμε όπου η δυνατότητα συμμετοχής σε ποικίλες δράσεις είναι πολύ περιορισμένη. Τέλος, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες ως προς τη διεξαγωγή και άλλων παρόμοιων εργαστηρίων, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προσπάθεια για ενδυνάμωση στην ελληνική κοινωνία.


ΙΝΕ ΓΣΕΕ:

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Generation 2.0 RED:

«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr