Τα ασφαλιστικά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών για άλλη μια φορά καταπατούνται

Όπως έχουμε τονίσει και παλαιότερα, είναι σαφές ότι παρά τα όσα αναφέρει η νομοθεσία περί ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ζουν, εργάζονται και τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ελληνικό κράτος. Δε χαίρουν ωστόσο των αντιστοίχων δικαιωμάτων με τους Έλληνες πολίτες, από τη στιγμή που δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τα ενήλικα παιδιά τους στο βιβλιάριο τους.

Το είπε και ο Συνήγορος του Πολίτη από τον Ιούλιο του 2017: Οι ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών δικαιούνται ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα με αυτά των Ελλήνων πολιτών. Συνεπώς, τα ενήλικα παιδιά τους θα έπρεπε να ασφαλίζονται με τους ίδιους όρους που ασφαλίζονται τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών.

Παρ’όλα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας όχι μόνο δεν προχώρησε σε βελτιώσεις, αλλά κατέθεσε τροπολογία -η οποία να σημειώσουμε πως συζητείται σήμερα- με την οποία συνεχίζει την υφιστάμενη διακριτική μεταχείριση.

Είναι ανεπίτρεπτη η διάκριση σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων, νομίμως διαμενόντων, οι οποίοι απολαμβάνουν αδικαιολόγητα λιγότερες παροχές από τους Έλληνες υπηκόους με μόνο κριτήριο αυτό της ιθαγένειας.

Μπορείτε να δείτε όλη την πορεία και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος εδώ, και συγκεκριμένα την παρέμβαση του ΣτΠ εδώ.