Αποστολή αδειών διαμονής μέσω κούριερ

Με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Οικονομικών, οι άδειες διαμονής που είναι έτοιμες για παραλαβή, θα σταλούν μέσω κούριερ από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται λόγω της αναστολής της υποδοχής του κοινού από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από 12/3/2020 ως και 15/05/2020.

Επιπλέον, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν τη δυνατότητα να στείλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου (συστημένη αλληλογραφία) ή κούριερ για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβάλλει στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους.