Άδειες διαμονής – Κατάθεση εγγράφων & αλλαγή προσωπικών στοιχείων: Τι πρέπει να προσέξετε!

 

Τι πρέπει να προσέχετε όταν καταθέτετε έγγραφα στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ή όταν αλλάζετε τα προσωπικά σας στοιχεία


Πολύ συχνά δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις που έχει ένας πολίτης τρίτης χώρας σε σχέση με τα έγγραφα που καταθέτει προς τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΔΑΜ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απώλεια της νόμιμης διαμονής στη χώρα. Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένες τις σημαντικότερες υποχρεώσεις σας κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής σας ή όταν υπάρχουν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία:

 

Αρχική χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής

 • Μπορείτε να καταθέσετε για να πάρετε για πρώτη φορά ή να ανανεώσετε μία άδεια διαμονής ΜΟΝΟ ΕΑΝ έχετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Εάν δεν έχετε τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής και τα έγγραφα που καταθέσετε δεν έχουν σχέση με την αίτηση ή δεν είναι αληθινά (παραποιημένα, πλαστά) τότε η αίτησή σας θα απορριφθεί από την υπηρεσία. Οπότε δεν αφήνετε κανέναν “επαγγελματία” να καταθέσει για εσάς, ακόμα και αν σας υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, στην περίπτωση που γνωρίζετε ότι δεν έχετε όλα τα κριτήρια για να πάρετε την άδεια διαμονής.

 

 

 • Αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας που γίνονται δεκτά από τις ΔΑΜ:
  1) Σε περίπτωση ενοικίου: να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό έγγραφο που εμφανίζεται στα “στοιχεία μίσθωσης” στο taxisnet στο οποίο έχετε κάνει ήδη αποδοχή και πρέπει να αναγράφει το όνομά σας ως ενοικιαστή.
  2) Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει σπίτι: είτε το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού είτε το Ε9 από το taxisnet που φαίνεται ότι το σπίτι σας ανήκει.
  3) Αν είστε φιλοξενούμενος/η και δεν έχετε τίποτα από τα παραπάνω πρέπει:
  i) είτε ο ενοικιαστής του σπιτιού να προσθέσει το όνομα και το επώνυμό σας ως άτομο που σας φιλοξενεί στις “Σημειώσεις” του εγγράφου του taxisnet (δεν γίνοται δεκτές στην περίπτωση αυτή Υπεύθυνες Δηλώσεις φιλοξενίας επικυρωμένες από το ΚΕΠ)
  ii) είτε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού (όχι ο ενοικιαστής) που σας φιλοξενεί και του ανήκει το σπίτι να σας κάνει υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας στο ΚΕΠ και μαζί με το Ε9 του ή το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού του να τα καταθέσετε όλα μαζί ως αποδεικτικά της κατοικίας σας.

 

 • Όταν υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για αρχική χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής σας η επικοινωνία πλέον με την υπηρεσία γίνεται μέσω email και συγκεκριμένα στο email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική αίτησή σας. Είναι επομένως σημαντικό να κοιτάζετε συχνά τα emails σας, γιατι εκεί θα ενημερωθείτε για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τυχόν σας ζητήσουν αλλά και για το ραντεβού για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα). Όλες τις ειδοποιήσεις εκτός από το email μπορείτε να τις βρίσκετε και στην πορεία φακέλου σας.

 

Αλλαγή στοιχείων και γνωστοποίηση στις ΔΑΜ

 • Όταν αλλάζετε διεύθυνση κατοικίας ή οικογενειακή κατάσταση (σύναψη γάμου/συμφώνου, λύση γάμου/συμφώνου, γέννηση τέκνου κλπ.) υποχρεούστε να το δηλώνετε άμεσα στη ΔΑΜ που εκδίδει ή έχει εκδώσει την άδεια διαμονής σας εντός 2 μηνών διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ. Δε σημαίνει ότι αν τα παραπάνω τα δηλώσετε στην εφορία περνάνε αυτόματα και στη ΔΑΜ, γι’ αυτό πρέπει να τα δηλώνετε ξεχωριστά στη ΔΑΜ. Η δήλωση των παραπάνω γίνεται μέσω ταχυδρομικής αποστολής (με συστημένη επιστολή) προς στη ΔΑΜ στην οποία θα βάλετε μια απλή αίτηση με το θέμα σας και τα στοιχεία σας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

 

 • Όταν αλλάζετε διαβατήριο είτε λόγω απώλειας είτε λόγω ανανέωσης, πρέπει να το δηλώνετε στη ΔΑΜ άμεσα. Η δήλωση γίνεται μέσω ταχυδρομικής αποστολής (με συστημένη επιστολή) προς στη ΔΑΜ, στην οποία θα βάλετε μια απλή αίτηση με τα στοιχεία σας και την αλλαγή του διαβατηρίου καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο όλων των σελίδων του νέου διαβατηρίου.

 

 • Σε περίπτωση που χάσετε ή σας κλέψουν την άδεια διαμονής σας πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και στη συνέχεια με τη βεβαίωση της απώλειας που θα πάρετε από την αστυνομία να κάνετε αίτηση για επανέκδοση της άδειας διαμονής στη ΔΑΜ.