Προστατέψτε τους πλέον ευάλωτους, για την προστασία όλων μας

«Επαναφέρετε τη νομιμότητα και προστατέψετε τους πρόσφυγες και την κοινωνία εν μέσω πανδημίας»


Ανοικτή επιστολή 121 Οργανώσεων

Προς

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη,

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,

Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi

Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ,  Michelle Bachelet

Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović

Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom


Αθήνα, 25 Μαρτίου 2020 – Σε συνέχεια της επιστολής που απευθύναμε στις 6 Μαρτίου 2020, υπογεγραμμένης από περισσότερες από 250 οργανώσεις πανευρωπαϊκά, επισημαίνουμε εκ νέου τον κίνδυνο από τις τρέχουσες ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην υποδοχή αιτούντων άσυλο και το σεβασμό του δικαιώματος στο άσυλο στην ελληνική επικράτεια. Αυτές οι ρυθμίσεις, όχι μόνο παραβιάζουν το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, αλλά αποτελούν και μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω του υπερσυνωστισμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας.

Αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, που εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να αναζητήσουν προστασία κρατούνται προς απέλαση λόγω της από 2 Μαρτίου 2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Η Π.Ν.Π. έχει αναστείλει την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου και επιτρέπει την άμεση απέλαση όσων εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια προς τις χώρες καταγωγής ή την Τουρκία. Μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κρατείται σε φυλακές και σε επίσημα και ανεπίσημα κρατητήρια που συνεχίζουν να δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για τη διασφάλιση των στοιχειωδών όρων υγιεινής ή προστασίας, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου και κρατούνται υπό την απειλή απέλασης. Αντιβαίνοντας όλες τις διεθνείς Συμβάσεις που προστατεύουν το δικαίωμα στο άσυλο έχουν επιβληθεί δρακόντειες ποινές σε βάρος τους από Ελληνικά δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο και η παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, αποτελούν πρωτοφανείς παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων στην μεταπολεμική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, μετά και την αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο της ‘κοινωνικής αποστασιοποίησης’ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, oι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου, όπως και η αβεβαιότητα όσων αιτούντων άσυλο εισήλθαν στην Ελλάδα πριν την 1η Μαρτίου, αυξάνονται καθημερινά, καθώς δεν έχουν ληφθεί μεταβατικά μέτρα.

Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί να πλήξει τις δομές και τους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως στα νησιά, όπου οι συνθήκες υπερσυνωστισμού και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής καθιστούν αδύνατη τη διασφάλιση της προστασίας και υγιεινής, τόσο των φιλοξενούμενων, όσο και των εργαζόμενων. Γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των αιτούντων άσυλο και της κοινωνίας εν γένει. Ομοίως, η σημαντική αύξηση του αριθμού διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών τις εβδομάδες πριν, όσο και ιδίως μετά την έκδοση της Π.Ν.Π., πέρα από ζητήματα νομιμότητας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κρατούμενων και των εργαζόμενων.

Απευθυνόμαστε προς όλες τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, ζητώντας:

  • Να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όσων διαβιούν και εργάζονται στους καταυλισμούς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, με προτεραιότητα τη μεταφορά των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τρόπο που θα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία και την υγεία όλων των εμπλεκομένων.
  • Να καταργήσουν την Π.Ν.Π, η οποία λήγει στις 2 Απριλίου 2020. Να διασφαλίσουν πως οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου 2020 θα λάβουν προστασία και να μην προβούν στην υλοποίηση αποφάσεων επιστροφής, που ιδίως εν μέσω πανδημίας, θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ελευθερία και τα βασικότερα από τα δικαιώματά τους. Η αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο άσυλο και ιδίως ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, θα επαναφέρουν τη νομιμότητα.
  • Να εφαρμόσουν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για όλους όσοι κρατούνται διοικητικά στην Ελλάδα και οι αστυνομικές αρχές να απέχουν από τη διενέργεια νέων συλλήψεων στη βάση της έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.
  • Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε, ακόμη και στις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου να μπορούν να το πράξουν ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, με τρόπο που να διαφυλάσσει την υγεία των αιτούντων άσυλο και των εργαζομένων.

Απευθυνόμαστε εκ νέου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, ζητώντας:

  • Να διαφυλάξουν το δικαίωμα στο άσυλο, ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που συνέχουν τη μεταπολεμική Ευρώπη, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
  • Να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς έγκαιρης και δίκαιης μετεγκατάστασης, που κατ’ ελάχιστον θα επιτρέψουν την απομάκρυνση των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, από τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, με πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Καθώς διανύουμε μια έκτακτη περίοδο για τη δημόσια υγεία, η μετεγκατάσταση θα πρέπει να διευκολυνθεί, με τη διατήρηση μόνο των απαραίτητων, για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ελέγχων.
  • Να ενισχύσουν την Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εκτεταμένη αποσυμφόρηση των ΚΥΤ, τη λήψη μέτρων προστασίας και για τον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών και την αποφυγή της γκετοποίησης ή/και γενικευμένης κράτησής του.

Απευθυνόμαστε στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας:

  • Να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Ελλάδα για την αποφυγή μιας κρίσης στη δημόσια υγεία, που θα μπορούσε να προκύψει, ιδίως, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στους καταυλισμούς προσφύγων.
  • Να εντείνουν τις διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κρατών μελών αυτής με τις Διεθνείς Συμβάσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και να μην παραμελήσουν τους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες εν καιρώ κρίσης. Οι συνθήκες που επικρατούν στις καταυλισμούς, μαζί με τις συνέπειες της αναστολής του δικαιώματος στο άσυλο, δεν υπονομεύουν μόνο τους νόμους μας, αλλά και τη δημόσια υγεία στο σύνολό της. Οι παρούσες συστάσεις, στοχεύουν στην περαιτέρω έμφαση στην αρχική μας έκκληση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του κοινού συστήματος ευρωπαϊκών αξιών μας.


ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

A BUON DIRITTO (ΙΤΑΛΙΑ)

ACT ALLIANCE EU (ΒΕΛΓΙΟ)

ACCIÓN POLITEIA (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ACTIONAID HELLAS

ACTIONAID INTERNATIONAL

ACTIONAID ITALIA

ACTION FOR EDUCATION (ΕΛΛΑΔΑ)

ADDART (ΕΛΛΑΔΑ)

A DROP IN THE OCEAN (DRÅPEN I HAVET)

AED EUROPEAN DEMOCRATIC LAWYERS (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

AFGHAN HUMAN RIGHTS FOUNDATION (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

AIDOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO (ΙΤΑΛΙΑ)

ΑΙΤΗΜΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE (ΙΤΑΛΙΑ)

AMURT-AMURTEL HELLAS

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ IN ART)

ANTIΓΟΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ

ANTI-TRAFFICKING AND LABOUR EXPLOITATION UNIT (ATLEU) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

AOI, ASSOCIATION OF ITALIAN NGO’S FOR COOPERATION AND SOLIDARITY (ΙΤΑΛΑ)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ASGI ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE (ΙΤΑΛIΑ)

ASINITAS, ROMA (INTERCULTURAL CENTERS) (ΙΤΑΛIΑ)

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES – ASTI ASBL (ΛΟΥΞΕΜΒΟYΡΓΟ)

ASSOCIATION FOR INTEGRATION AND MIGRATION (ΤΣΕΧIΑ)

ASSOCIATION FOR LEGAL INTERVENTION (ΠΟΛΩΝΑ)

ASOCIACIÓN POR TI MUJER (ΙΣΠΑΝIΑ)

ASVIS (ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ASYLOS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ATTIKA HUMAN SUPPORT

AVOCATS SANS FRONTIÈRES

BAOBAB EXPERIENCE (ΙΤΑΛΙΑ)

BORDER CRIMINOLOGIES-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ (ΗΝ. ΒΑΣIΛΕΙΟ)

BORDERLINE-EUROPE HUMAN RIGHTS WITHOUT BORDERS (ΓΕΡΜΑΝIΑ)

BRIGHTON MIGRANT SOLIDARITY (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

CARE DEUTSCHLAND E.V.

CCM – COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA (ΙΤΑΛΙΑ)

CENTER FOR ECONOMIC PROSPERITY AND FREEDOM (CEPS) (MΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)

CENTRAL ASYLUM YORKSHIRE (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

CENTRE FOR PEACE STUDIES (CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE) (CROATIA)

CENTRE FOR TRAUMA, ASYLUM AND REFUGEES, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ESSEX (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

CESIE (ΙΤΑΛΙΑ)

CESSMIR, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ (ΒΕΛΓΙΟ)

CHANGE MAKERS LAB

CHEER INTERNATIONAL GROUP (CHEERING) (ΕΛΛΑΔΑ)

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

CIRÉ (COORDINATION ET INITIATIVES POUR REFUGIES ET ÉTRANGERS) (ΒΕΛΓΙΟ)

COLLECTIVE AID (ΣΕΡΒΙΑ)

COMHLÁMH (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

CONCORD ITALIA

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA EL DESAROLLO (ΙΣΠΑΝΙΑ)

COSPE ONLUS (ΙΤΑΛΙΑ)

CZECHIA AGAINST POVERTY AND INEQUALITY (ΤΣΕΧΙΑ)

ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (DRC)

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΔΙΟΤΙΜΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

DIRTY GIRLS (ΕΛΛΑΔΑ)

DONATE4REFUGEES (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (DCR) (ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

DUTCH LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS (ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

ECHO100PLUS

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΛΙΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  (ΕΛΕΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ELPIDA HOME

END FGM EUROPEAN NETWORK

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

EQUAL RIGHTS BEYOND BORDERS

EUROPEAN ANTIPOVERTY NETWORK (EAPN)

EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)

EVERY CHILD PROTECTED AGAINST TRAFFICKING (ECPAT) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

FEDERAZIONE DEGLI ORGANISMI CHRISTIANI SERVIZIO INTERNATIONALE VOLONTARIO (IΤΑΛΙΑ)

FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID

FORENSIC ARCHITECTURE

FREEDOM FROM TORTURE (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

FREE MOVEMENT SKATEBOARDING (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

FUNDACION CEPAIM (ΙΣΠΑΝΙΑ)

GAASBEEK EN GAASBEEK ADVOCATEN (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

GATWICK DETAINEES WELFARE GROUP (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

GCAP EUROPE (ΒΕΛΓΙΟ)

GCAP HELLAS

GCAP ITALIA

GENERATION 2.0 RED (ΕΛΛΑΔΑ)

GERMAN NGO FORUM ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT

GLOCAL ROOTS (ΕΛΒΕΤΙΑ)

GREATER MANCHESTER IMMIGRATION AID UNIT (GMIAU) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

HARINGEY MIGRANT SUPPORT CENTRE (HMSC) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

HELLO MY FRIEND (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE

HERTS FOR REFUGEES (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

HIGGS (ΕΛΛΑΔΑ)

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

HUBB – HUMANS BEFORE BORDERS (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

HUMANITY NOW (ΗΠΑ)

HUMANRIGHTS360

HUMAN RIGHTS WATCH

ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

I AM YOU HUMANITARIAN AID (ΣΟΥΗΔΙΑ)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ MED.IN

IMMIGRANT COUNCIL OF IRELAND (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

INDIGO VOLUNTEERS (HN. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

INSTITUTE OF RACE RELATIONS

INTELEKTUALET E RINJ, SHPRESE (IRSH) (ΑΛΒΑΝΙΑ)

INTER ALIA (ΕΛΛΑΔΑ)

INTEREUROPEAN HUMAN AID ASSOCIATION GERMANY E.V.

INTERNATIONAL CENTRE FOR ERITREAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS – ICERAS

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION – EUROPEAN NETWORK (IPPF EN) (ΒΕΛΓΙΟ)

INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)

INTERSOS HELLAS

INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (ΙΤΑΛΙΑ)

INTERVOLVE (ΕΛΛΑΔΑ)

IRISH ANTIPOVERTY NETWORK (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

ISLAMIC HUMAN RIGHTS COMMISSION (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES

JOINT COUNCIL FOR THE WELFARE OF IMMIGRANTS (JCWI)

JRS ΕΛΛΑΔΟΣ

JRS PORTUGAL

JUSTRIGHT SCOTLAND (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΡΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ

KHORA COMMUNITY CENTRE (ΕΛΛΑΔΑ)

ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ SCI-ΕΛΛΑΣ

KITRINOS HEALTHCARE (ΕΛΛΑΔΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

L’AUBERGE DES MIGRANTS (ΓΑΛΛΙΑ)

LAW CENTRES NETWORK (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

LEEDS NO BORDERS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

LEGAL CENTRE LESVOS

LEGAL SECTOR WORKERS UNION (LSWU)

LIGHTHOUSE RELIEF (LHR)

LIVERPOOL LAW CLINIC (LIVERPOOL UNIVERSITY)

MASS ACTION (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

MEDICAL AID FOR REFUGEES AND DISPLACED PEOPLE (MARDI) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΜΕΛΙΣΣΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

METHORIA LAST RIGHTS

MIDDLESBOROUGH DIOCESE JUSTICE AND PEACE COMMISSION (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

MIGRANT’S RIGHTS NETWORK (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

MIGRANT VOICE (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

MIGRATION MOBILITIES BRISTOL (UNIVERSITY OF BRISTOL) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

MISSION LIFELINE E.V. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

MOBILE INFO TEAM (ΕΛΛΑΔΑ)

MOVEMENT ON THE GROUND (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

NETWORK ITALIANO SALUTE GLOBALE

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

OFFICE OF DISPLACED DESIGNERS (ΕΛΛΑΔΑ)

OIKOΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OMANIAE VZW ORGANISATIE (ΒΕΛΓΙΟ)

OMNES

ONE HAPPY FAMILY (ΕΛΛΑΔΑ)

ONE PUMP COURT (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

OXFAM

OXFORD AGAINST IMMIGRATION DETENTION (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

OXFORD MIGRANT SOLIDARITY (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

PAMPIRAIKI SUPPORT INITIATIVE FOR REFUGEES & MIGRANTS (ΕΛΛΑΔΑ)

PAR – PLATFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS (ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ)

PAX CHRISTI INTERNATIONAL (ΒΈΛΓΙΟ)

PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ)

PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ANASA

POSITIVE ACTION IN HOUSING (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

POVORD INSTITUTE (ΣΛΟΒΕΝΙΑ)

PRAKSIS

PRAXIS COMMUNITY PROJECTS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

PROJECT ARMONIA (ΕΛΛΑΔΑ/ΕΛΒΕΤΙΑ)

PUBLIC INTEREST LAW CENTRE (PILC) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ ΩΝ

QUAKER ASYLUM AND REFUGEE NETWORK (QARN) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

RAV REPUBLICAN LAWYERS ASSOCIATION (ΓΕΡΜΑΝΊΑ)

RED ACOGE (ΙΣΠΑΝΊΑ)

REFOCUS MEDIA LABS

REFUGEE AID (ΣΕΡΒΙΑ)

REFUGEE BIRIYANI AND BANANAS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

REFUGEE COUNCIL (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

REFUGEEED

REFUGEE FOUNDATION (ΣΕΡΒΙΑ)

REFUGEE INFO BUS (ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ)

REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS)

REFUGEE RESCUE (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)

REFUGEE SUPPORT EUROPE

REFUGEE WOMEN’S CENTRE (ΓΑΛΛΙΑ)

REFUGEE YOUTH SERVICE (ΕΛΛΑΔΑ/ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

RIGHT TO REMAIN (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ROOM FOR REFUGEES (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

RTI ΕΛΛΑΣ

SAFE PASSAGE INTERNATIONAL

SAMOS VOLUNTEERS (ΕΛΛΑΔΑ)

SANTE REFUGEE MENTAL HEALTH ACCESS PROJECT (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

SAO ASSOCIATION FOR DISPLACED WOMEN (ΕΛΒΕΤΙΑ)

SAVE THE CHILDREN

SCOTTISH REFUGEE COUNCIL

SEEBRÜCKE

SHOWER POWER FOUNDATION (ΕΛΛΑΔΑ)

SLOVENE PHILANTHROPY

SOAS DETAINEE SUPPORT (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

SOCIAL HACKERS ACADEMY – SOCIAL HACKER A.M.K.E.

SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SID)

SOLIDARITYNOW

SOS RACISMO (ΙΣΠΑΝΙΑ)

SOUTH YORKSHIRE MIGRATION AND ASYLUM ACTION GROUP (SYMAAG) (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

STATE OF CONCEPT

STATEWATCH (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

STILL I RISE (ΕΛΛΑΔΑ)

STIL-UTRECHT (ΟΛΛΑΝΔIΑ)

SÜDWIND (ΑΥΣΤΡΙΑ)

SWINDON CITY OF SANCTUARY (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ (ΣΜΑΝ)

ΣΥΜΒΙΩΣΗ – ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

SYMBOLO – ROMA NORDOVEST PER LA SINISTRA (ΙΤΑΛΙΑ)

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (SIT) (ΕΛΒΕΤΊΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

TERRE DES HOMMES HELLAS

ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

THE BALKAN FORUM (ΚOΣΟΒΟ)

THE BRIGHTON TRUST (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

THE DAY OF THE ENDANGERED LAWYER FOUNDATION (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

THE HOME PROJECT (ΕΛΛΑΔΑ)

THE INTERNATIONAL REFUGEE ASSISTANCE PROJECT (IRAP) (Η.Π.Α)

THE LAVA PROJECT (ΕΛΛΑΔΑ)

THE SUSSEX REFUGEE AND MIGRANT SELF SUPPORT GROUP (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

THESSALONIKI PRIDE

ΤHESS DICTIO – ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

THOUSAND 4 1000 (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

TOGETHER FOR BETTER DAYS (ΕΛΛΑΔΑ)

ΤΟ ΜΩΒ

TRP SOLICITORS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

UNITED AGAINST INHUMANITY – UAI

UTOPIA 56 (ΓΑΛΛΙΑ)

VELOS YOUTH (ΕΛΛΑΔΑ)

VEREIN FAIR (ΕΛΒΕΤΙΑ)

VICTORIA SQUARE PROJECT

VIRGO SOLICITORS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

VLUCHTELINGEN ONDERSTEUNING SINT-NIKLAAS (ΒΕΛΓΙΟ)

WESLEY GRYK SOLICITORS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

YOUNG ROOTS (ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ZA’ATAR NGO (ΕΛΛΑΔΑ)