Ολοκλήρωση Έργου «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το Δρόμο στους Αυριανούς Πολίτες»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ», με Εταίρο τον Όμιλο UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με συμμετοχή του Συνηγόρου του Παιδιού, σε ειδικές συναντήσεις/συζητήσεις με εφήβους, υλοποίησε το Έργο «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το δρόμο στους αυριανούς πολίτες» από τον Απρίλιο του 2015.

Βασικός σκοπός του Έργου ήταν οι έφηβοι/ες, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, να μάθουν για τα πολιτικά τους δικαιώματα μέσα από βιωματικά εργαστήρια, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (1989). Με το πέρας των εργαστηρίων, οι μαθητές και μαθήτριες 17 σχολείων της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αττικής κατέληξαν σε ένα αίτημα για κάθε σχολείο, που αφορούσε στη βελτίωση των συνθηκών της σχολικής τους ζωής. Στην συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία μεταξύ των σχολείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάδειξη του επικρατέστερου αιτήματος.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώθηκε πως η ψηφοφορία έφτασε στο τέλος της με τη συμπλήρωση της συμμετοχής όλων των σχολείων!
Η διαδικασία απεδείχθη ιδιαίτερα καρποφόρα, καθώς προέκυψε ξεκάθαρο 1ο και 2ο νικητήριο Αίτημα, ενώ ισοβαθμία παρατηρείται μεταξύ των Αιτημάτων που καταλαμβάνουν την 3η και 4η θέση.
Τα 2 πρώτα Αιτήματα θα προωθηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να συγχαρούμε όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους στην ανάρτηση Αιτημάτων αλλά και στην διαδικασία της ψηφοφορίας, να επευφημήσουμε τους μαθητές για τις δράσεις και τις ιδέες τους στα πλαίσια του Έργου Φρυκτωρία και τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά τους καθηγητές για την αρωγή τους στις διάφορες φάσεις του Έργου.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.