Εκδήλωση αποτίμησης έργου: οι δυσκολίες στην κτήση νόμιμης διαμονής και ιθαγένειας

Η νομική συμβουλευτική αφορούσε στο δικαίωμα στην κτήση Ελληνικής ιθαγένειας και στην πρόσβαση σε νόμιμο καθεστώς διαμονής, με βάση τον Κώδικα Μετανάστευσης όπως ισχύει. Κατά την παρουσίαση, αναδείξαμε για μια ακόμη φορά τις θεσμικές προκλήσεις που τα άτομα μεταναστευτικής καταγωγής αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Προκλήσεις τις οποίες το Generation 2.0 RED διαχρονικά φέρνει στον δημόσιο διάλογο και προσπαθεί μέσα από παρεμβάσεις να επιλύσει, όπως η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και οι πολυετείς καθυστερήσεις στην έκδοση απόφασης για την ανανέωση της άδειας διαμονής ή της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Νομοθετικά κενά που αφήνουν μετέωρο το καθεστώς ανθρώπων που γεννήθηκαν ή και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, αναγκάζοντάς τους κάθε λίγα χρόνια να πρέπει να αποδείξουν το ‘δικαίωμά τους’ να συνεχίζουν τη ζωή τους εδώ.

Το πιο σημαντικό για εμάς κομμάτι της εκδήλωσης ήταν οι τοποθετήσεις των ίδιων των ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής που βρέθηκαν κοντά μας, και μετέφεραν με πολύ γλαφυρό τρόπο πώς τα κενά του συστήματος τους προκαλούν τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους – πώς αναγκάζονται να υπομένουν πολυετείς αναμονές που θέτουν τη ζωή τους στην Ελλάδα υπό αίρεση, είτε πρόκειται για το δικαίωμα να εργαστούν, να σπουδάσουν και να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, είτε πρόκειται για το δικαίωμα να ταξιδέψουν και να επανενωθούν με συγγενικά τους πρόσωπα. Όλα τα άτομα που κατέθεσαν το βίωμά τους συμφώνησαν ότι το ψυχικό κόστος αυτών των διαδικασιών είναι τεράστιο.

Από πλευράς μας, τους ευχαριστούμε θερμά που για μια ακόμη φορά μπήκαν μπροστά για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται από το Ελληνικό κράτος με ισοτιμία και σεβασμό, και όχι ως πολίτες β’ κατηγορίας.