Εξουσία, προνόμια και ρατσισμός στην εργασία – Ένα διαδικτυακό εργαστήριο για τη Φυλετική Ισότητα στα εργασιακά περιβάλλοντα

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την Axis για την ανάπτυξη του online workshop που αφορά τη Φυλετική Ισότητα (Racial Equity) με θέμα «Εξουσία, Προνόμια και Ρατσισμός στον χώρο εργασίας»  (Power, Privilege and Racism at Work).

Τι είναι η φυλετική ισότητα;

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε προνόμια, μέσα στην κοινωνία, τα οποία μας κάνουν να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μαζί με τα προνόμια, οι άνθρωποι αποκτούν και εξουσία – σε κάποιο βαθμό – η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μέσα στα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του χώρου εργασίας.

Για ορισμένους ανθρώπους, η φυλή μπορεί να είναι μια αόρατη διάσταση της ταυτότητάς τους, ωστόσο, δεν παύει να επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων με το υπόλοιπο σύνολο. Το ερώτημα που θέτουμε, λοιπόν, είναι: Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπαράγουμε συστήματα που δημιουργούν εμπόδια στις φυλετικές μειονότητες στον χώρο εργασίας;

Σκοπός του Generation 2.0 RED είναι η ευαισθητοποίηση αναφορικά με το πολυδιάστατο ζήτημα των φυλετικών ανισοτήτων στον χώρο εργασίας μετατοπίζοντας τη συζήτηση γύρω από την ατομική δυναμική της εξουσίας και των προνομίων, τα οποία επηρεάζουν με τη σειρά τους τον δομικό και θεσμικό ρατσισμό. Το workshop επικεντρώνεται στην αναγνώριση της εξουσίας και των προνομίων σε ατομικό επίπεδο, που θα βοηθήσει στη διαχείριση και στην πρόληψη των δομών καταπίεσης που αναπαράγονται στα εργασιακά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η εμβάθυνση της κατανόησης του θέματος και ο εντοπισμός και καθορισμός ενεργειών για την προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο τα οποία θα μας δεσμεύουν να γίνουμε ενεργοί σύμμαχοι.

Γιατί η Axis;

Η Axis είναι ψηφιακό εργαλείο συνεργασίας που παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής νοημοσύνης, επιτρέποντας την ουσιαστική συνεργασία και στοχευμένη λήψη αποφάσεων. Η Axis πιστεύει πως κάθε φωνή πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί και κάθε ιδέα να μοιράζεται ελεύθερα. Είναι βασικό κάθε συνάντηση να έχει έναν σκοπό και να τελειώνει με ένα πλάνο. Στόχος της Axis είναι να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες, παρέχοντας μια νέα προσέγγιση σε συναντήσεις όπου οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να μοιράζονται, να δημιουργούν ιδέες και να αξιολογούν ανώνυμα τα στοιχεία που δίνονται μέσω μιας δομημένης, ψηφιακής διαδικασίας διευκόλυνσης.

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity συνεργάστηκε περήφανα με την Axis προκειμένου να αναπτύξει το workshop «Φυλετική Ισότητα» με θέμα «Εξουσία, Προνόμια και Ρατσισμός στον χώρο εργασίας» το οποίο θα σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς και θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο συνεργασίας της ομάδας σας.

Το workshop είναι διαθέσιμο για χρήση μέσω της πλατφόρμας Axis.

 

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο;

Συνιστούμε τουλάχιστον 10 και το μέγιστο 30 συμμετέχοντες ανά συνεδρία. Το workshop είναι κατάλληλο για όλους, ωστόσο προτείνουμε τα εξής σημεία:

  •       Οι συμμετέχοντες να προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και ιεραρχίες. Οι ομοιογενείς ομάδες τείνουν να έχουν παρόμοιες απόψεις.
  •       Οι συμμετέχοντες να προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.
  •       Να δοθεί προτεραιότητα σε άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη όπως: εργαζόμενοι από το τμήμα HR, και εργαζόμενοι σε ηγετικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων.

Επιλέξτε το workshop «Φυλετική Ισότητα» από τη βιβλιοθήκη της Axis και ξεκινήστε αμέσως. Διαβάστε τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών για να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες του workshop.

 

Τα workshops για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη της Axis

Η Axis μπορεί να σας βοηθήσει για πιο αποτελεσματικές συνεδρίες λήψης αποφάσεων ενώ έχει δημιουργήσει workshops που καλύπτουν ποικιλία θεμάτων που αφορούν τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη.

Τα workshops για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη είναι δωρεάν για χρήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων ή το επίπεδο τιμολόγησης στο οποίο βρίσκεστε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε!