Η συμμετοχή μας στην πρώτη Εβδομάδα της Ε.Ε. Κατά του Ρατσισμού και για την Προώθηση της Διαφορετικότητας

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity συμμετείχε, ως μέλος της αποστολής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανθρώπων Αφρικανικής Καταγωγής (ENPAD), στην πρώτη Εβδομάδα της Ε.Ε. Κατά του Ρατσισμού και για την Προώθηση της Διαφορετικότητας  (EU Anti-Racism and Diversity Week) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Τη δράση αυτή συνδιοργάνωσαν η Διακοινοβουλευτική Ομάδα Αντιρατσισμού και Διαφορετικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (The European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup – ARDI), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Ρατσισμού (ENAR) και το Each One Teach One στο πλαίσιο της έναρξης της καινούργιας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι συζητήσεις και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ξεκίνησαν έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους πολιτικούς και την Κοινωνία των Πολιτών, με σκοπό την οικοδόμηση ενός ισχυρού προγράμματος καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην παρούσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, οι ακροάσεις και συζητήσεις που έλαβαν χώρα, επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως: 

  • Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές για την ισότητα και τις διακρίσεις
  • Θεσμοθετημένες διακρίσεις ως αποτέλεσμα της αστυνόμευσης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της αντιτρομοκρατικής πολιτικής
  • Πολιτική συμμετοχής και εκπροσώπησης
  • Μια διατομεακή προσέγγιση στην πολιτική ισότητας των φύλων

Υπό το πρίσμα αυτό και με αφορμή την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων των Ελλήνων ευρωβουλευτών, προγραμματίσαμε συναντήσεις με Ευρωβουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, για την αμοιβαία ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση προτάσεων για την προώθηση των προαναφερθέντων μέσω του ευρωκοινοβουλευτικού τους έργου. Συναντηθήκαμε με το Νίκο Ανδρουλάκη (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη (ΣΥΡΙΖΑ) και με τον εκπρόσωπο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου (Νέα Δημοκρατία) τον Αλέξανδρο Κυριακάκη. Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από θέματα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλέγμα των πολιτικών ένταξης των μεταναστών.  

 

Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στο θέμα της αδήλωτης εργασίας των μεταναστών σε αρκετούς κλάδους και συγκεκριμένα σε αυτούς στους οποίους ευνοείται η παραοικονομία και υπάρχει εκτεταμένη ζήτηση ανειδίκευτης εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προστασίας των εργαζομένων, που λόγω του επισφαλούς καθεστώτος διαμονής τους στην χώρα, γίνονται θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης και εκτίθενται σε άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, χωρίς ασφάλιση και με χαμηλές αμοιβές. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη σημασία της ψήφου των επί μακρόν διαμενόντων μεταναστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τονίσαμε ότι η παροχή δικαιώματος ψήφου στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, είναι ζήτημα ισότητας και αναγνώρισης του δικαιώματος ουσιαστικής και ενεργούς συμμετοχής τους στην πολιτική του τόπου κατοικίας τους. Τέλος, συζητήθηκαν οι ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης ιθαγένειας στην Ελλάδα, όπου η γραφειοκρατία συνεχίζει να προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στην απόκτησή της στους ανθρώπους που τη δικαιούνται. 

 

Και οι τρεις Ευρωβουλευτές εξέφρασαν την επιθυμία για τη διατήρηση του διαλόγου πάνω στα προαναφερθέντα ζητήματα. Από τη δική μας πλευρά, θεωρούμε ότι ολόκληρη η εβδομάδα καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με τους Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία για την ανάδειξη και επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.