Οργανώσεις μοιράζονται συστάσεις για την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για τους πρόσφυγες

copyright Alexandros Avramidis

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020 – Τέσσερις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δημοσίευσαν σήμερα μια σύνοψη πολιτικής με συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα.

Παρά τη διαθεσιμότητα κονδυλίων, οι προσπάθειες για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα, είναι μέχρι τώρα περιορισμένες και κατακερματισμένες ενώ για την κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία πριν από ένα χρόνο, η ένταξη δεν φαίνεται να είναι ψηλά στην ατζέντα της. Οι πολύπλοκες διαδικασίες χρηματοδότησης, η περιορισμένη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και συχνά η έλλειψη πολιτικής βούλησης, είναι μερικά από τα εμπόδια για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτά μάλιστα τα ζητήματα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποκλεισμού και τις έντονες συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο, συχνά οδηγούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές και ακόμη και βία κατά των μεταναστών, των προσφύγων και εκείνων που τους βοηθούν.

Η επικείμενη έλευση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) – του επταετούς σχεδίου δαπανών της Ευρώπης – είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να βελτιώσει τις κοινωνικές της πολιτικές για όλους και να επανεξετάσει την προσέγγιση και τη στρατηγική της για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Μια ευκαιρία που δεν μπορεί να χάσει η χώρα, ειδικά μετά την κρίση του Covid-19, η οποία θα έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις ευάλωτες ομάδες, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Η σύνοψη πολιτικής των SolidarityNow, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Greek Forum of Refugees και Terre des hommes Hellas, προτείνει τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης κονδυλίων και προγραμμάτων, ενώ παράλληλα εξετάζει εις βάθος τις τρεις βασικές πτυχές της ένταξης – εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, απασχολησιμότητα και στέγαση- προτείνοντας συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες για τη βελτίωσή τους. Όλες οι συστάσεις είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ πολλών φορέων που ασχολούνται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών εθνικών και τοπικών αρχών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος.

Οι οργανώσεις καλούν τις ελληνικές αρμόδιες αρχές να λάβουν υπόψη τους τις προτεινόμενες συστάσεις κατά την υποβολή των προτάσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ για να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή καθώς και να δημιουργήσουν μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία για όλους.

Κατεβάστε τη σύνοψη πολιτικής εδώ.