Λειτουργία των υπηρεσιών ιθαγένειας και αδειών διαμονής κατά την περίοδο των εορτών | Δεκέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις υπηρεσίες ιθαγένειας και αδειών διαμονής σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία τους την περίοδο των εορτών:


  • Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ (Υπατίας 6), δε θα δέχεται κοινό για κατάθεση αιτήσεων ιθαγένειας (Ν.4332/2015) και πολιτογράφησης από Δευτέρα 23/12/2019 μέχρι Τρίτη 07/01/2020. Ωστόσο, για την περίοδο αυτή υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτημάτων για Γέννηση-Φοίτηση (Ν.4332/2015) με Συστημένη Ταχυδρομική Επιστολή. 
  • Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής (Φαβιέρου 58) θα λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας υποδοχής κοινού, εκτός από τις επίσημες αργίες (Τετάρτη 25/12/2019 και Τετάρτη 1/1/2020).
  • Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής θα λαμβάνει κανονικά αιτήσεις ιθαγένειας (Ν. 4332/2015) αλλά και πολιτογράφησης σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ημέρες υποδοχής κοινού, εκτός από τις επίσημες αργίες (Τετάρτη 25/12/2019 και Τετάρτη 1/1/2019) καθώς και την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.
  • Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων δεν θα δέχεται κοινό για προέλεγχο και παραλαβή αιτήσεων ιθαγένειας και πολιτογράφησης τις επίσημες αργίες (Τετάρτη 25/12/2019 και Τετάρτη 1/1/2020) καθώς και την Τρίτη 24 και 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο υπενθυμίζουμε ότι την περίοδο αυτή, υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής αιτημάτων για Γέννηση – Φοίτηση (Ν.4332/2015) με Συστημένη Ταχυδρομική Επιστολή.
  • Όσον αφορά τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’, Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, καθώς και Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσωνθα είναι ανοικτές και θα λειτουργούν κανονικά εκτός από τις επίσημες αργίες, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2019 και 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και τις παραμονές 24 και 31 Δεκεμβρίου 2019.