Νέος Οδηγός: “Ασυνείδητες προκαταλήψεις στη διαδικασία της πρόσληψης”

Ο Οδηγός «Ασυνείδητες προκαταλήψεις στη διαδικασία της πρόσληψης», ο οποίος είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά και έντυπα (σε περιορισμένα αντίτυπα), δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROGEDI και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων αναφορικά με τις πρακτικές DE&I για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ο Οδηγός αυτός βασίστηκε σε σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και στο περιεχόμενο της αντίστοιχης Εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε από το Generation 2.0 RED το διάστημα Δεκεμβρίου 2023 έως και Μάρτιο 2024, με συμμετέχουσες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

 

 

Ο στόχος είναι να υποστηρίξει οργανισμούς στην Ελλάδα στην εφαρμογή συμπεριληπτικής διαδικασίας πρόσληψης, σε όλα τα στάδια, έχοντας ελαχιστοποιήσει την επίδραση των ασυνείδητων προκαταλήψεων.

Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις προκαταλήψεις (bias) και για τον τρόπο διαμόρφωσής τους, ενώ δίνεται σημασία στην αναγνώρισή τους, με αναφορά στους επικρατέστερους τύπους προκαταλήψεων, όπως και στις επιπτώσεις τους στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της πρόσληψης.

Στο ευρωπαϊκό έργο PROGEDI (Promoting Gender Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace) συστήνουμε πρακτικές ισότητας, ένταξης και ενίσχυσης της διαφορετικότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φιλοδοξώντας να συμβάλουμε έμπρακτα όχι μόνο στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα φύλα, αλλά και στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης, μεταχείρισης και αμοιβής για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις.

Κατεβάστε τον Οδηγό σε Ελληνικά και Αγγλικά.

 

Το έργο υλοποιείται από το Generation 2.0 for RightsEquality & Diversity, το International Rescue Committee Hellas και το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.