Επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Αδικαιολόγητα ακραίες καθυστερήσεις στις διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής του Generation 2.0 RED, κ. Νίκος Οντουμπιτάν, έστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την αύξηση των τιμητικών πολιτογραφήσεων, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις καθυστερήσεις στις υπόλοιπες διαδικασίες για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Όπως αναφέρει στην επιστολή ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού:

Η τιμητική πολιτογράφηση συνιστά μια κατ’ εξαίρεση διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) και αφορά σε άτομα που έχουν παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα ή που η πολιτογράφησή τους μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Βέβαια, οι «εξαιρετικές υπηρεσίες» και το «εξαιρετικό συμφέρον» αποτελούν έννοιες εξόχως αόριστες και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καθίσταται διόλου σαφές ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εξαιρετικές υπηρεσίες ή το συμφέρον που οδήγησαν την πολιτεία να λάβει την εν λόγω απόφαση.

Η αύξηση των τιμητικών πολιτογραφήσεων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν στην κύρια διαδικασία κτήσης ιθαγένειας, δηλαδή στην πολιτογράφηση των αλλογενών. Από τη μία πλευρά, λαμβάνει χώρα μια κατ’ εξαίρεση διαδικασία, ιδιαίτερα σύντομη, η οποία ολοκληρώνεται μόλις σε λίγες ημέρες, από την άλλη πλευρά, η τακτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από ακραίες καθυστερήσεις και πολύχρονη αναμονή. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάριν, οι ενδιαφερόμενοι/ες συνήθως περιμένουν άνω των 6 ή 7 ετών, για να εξεταστεί η αίτηση πολιτογράφησής τους, καίτοι στο άρθρο 31 του ΚΕΙ προβλέπεται η έκδοση απόφασης κατά το μέγιστο σε 12 μήνες εν συνόλω από την κατάθεση της αίτησης.

Καταλήγοντας, καλεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με το ζήτημα: 

Δυστυχώς, η Ελληνική Πολιτεία φαίνεται πως έχει θέσει ως προτεραιότητα μια κατ’ εξαίρεση διαδικασία, όπως η τιμητική πολιτογράφηση, αντί πρωτίστως να μεριμνήσει για τη βελτίωση των λοιπών τακτικών διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας, ως οφείλει ένα ευνομούμενο σύγχρονο κράτος. Γνωρίζουμε βέβαια ότι την αρμοδιότητα για τις διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας κατέχει το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά με δεδομένη την αφοσίωσή σας στις αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου, σας καλούμε να συμβάλλετε από τη θέση σας στη μεταβολή αυτής της χρόνιας προβληματικής κατάστασης. Κατέχοντας τον ανώτατο θεσμικό ρόλο στο κράτος αυτό, σας καλούμε να αντιστρέψετε την εικόνα μιας Ελλάδας που «τιμά» μόνο λίγους και λίγες την ίδια στιγμή που δεν σέβεται κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολλών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας της.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή εδώ.