Μερικής απασχόλησης (4 ώρες/ημέρα) φαρσόφωνος/η Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

09/11/2020

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: GENERATION 2.0 RED

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μηνιαία ορισμένου χρόνου με πιθανότητα επέκτασης


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤO GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED αναζητά φαρσόφωνο/φαρσόφωνη Διερμηνέα – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή που θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας από τα φαρσί στα αγγλικά, και αντίστροφα. Ο/ η διερμηνέας που θα επιλεχθεί θα συνεργάζεται κυρίως με το τμήμα της Εργασιακής Συμβουλευτικής, σε εξατομικευμένες συνεδρίες και ομαδικές συνεδρίες.

 

Κάνε αίτηση αν έχεις:

 • Μητρική γλώσσα τα φαρσί/νταρί, με πολύ καλή χρήση γραπτά και προφορικά
 • Απολυτήριο Λυκείου (Ελλάδα/χώρα προέλευσης)
 • Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί)
 • Καλή γνώση MS Word και Excel και οικειότητα με διαδικτυακές πλατφόρμες συσκέψεων
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Ομαδικότητα και θετική διάθεση
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και επιθυμία για μάθηση
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Iκανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη βάσει διαδικασιών οργανισμού και τμημάτων
 • Εμπιστευτικότητα και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του οργανισμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] μέχρι 12/11/2020 με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Φαρσόφωνος/η Διερμηνέας-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής».


Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν από το G2RED ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως πάντα.

Μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα περάσουν από συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.