Αγγελία Εργασίας | Διερμηνέας Μπάνγκλα-Πολιτιστικός Διαμεσολαβητής (Μερικής Απασχόλησης)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διερμηνέας Μπάνγκλα Μερικής Απασχόλησης / Πολιτιστικός Διαμεσολαβητής

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Το συντομότερο δυνατόν

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Περίπου 8 ώρες ανά εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση διάρκειας πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤOGENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.                          Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED ψάχνει Μπανγκλόφωνο Διερμηνέα – Πολιτιστικό Διαμεσολαβητή που θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας από τα Μπάνγκλα στα Ελληνικά ή και τα Αγγλικά, και αντίστροφα. Ο/ η διερμηνέας που θα επιλεχθεί θα συνεργάζεται κυρίως με το Τμήμα Νομικής αλλά και Εργασιακής Συμβουλευτικής.

Κάνε αίτηση αν έχεις:

 • Άριστη γνώση Μπάνγκλα, γραπτώς και προφορικώς
 • Επάρκεια στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά (γραπτώς και προφορικώς)
 • Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 • 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια εκτός Αθηνών
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες σε σχέση με διαφορετικές κουλτούρες
 • Καλή γνώση  MS Word, καθώς και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και οργάνωσης του χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες ομαδικής εργασίας, ενθουσιώδης, με κίνητρο
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Υψηλή επαγγελματική ηθική και δεοντολογία.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση info@g2red.org μέχρι 04/08 με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Διερμηνέας Μπάνγκλα-Πολιτιστικός Διαμεσολαβητής».

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογούνται από το G2RED ανεξάρτητα από την καταγωγή σας, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως πάντα.