Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια του νέου lockdown

Κατά τη διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19) που τέθηκαν σε ισχύ από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Δ.Α.Μ.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναπροσαρμόζουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (εγκύκλιος 2158/06.11.2020). Αυτό το διάστημα θα δέχονται κοινό μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Πιο συγκεκριμένα, οι Δ.Α.Μ. της Αττικής ενημερώνουν με νεότερη  κοινή ανακοίνωσή τους, ότι από 18/11/2020 θα εξυπηρετούν κανονικά μόνο τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Τα προγραμματισμένα ραντεβού για την παραλαβή (επίδοση) των έτοιμων αδειών διαμονής.
  • Προγραμματισμένα ραντεβού για την αρχική χορήγηση αδειών διαμονής μόνο για όσους είναι στην Ελλάδα με θεώρηση εισόδου (visa) ή τρίμηνη ελεύθερη κυκλοφορία βάσει Σένγκεν.
  • Προγραμματισμένα ραντεβού για την υποβολή αιτήσεων για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση αδειών διαμονής επενδυτών και χορήγησης/ανανέωσης των μελών οικογένειας των επενδυτών
  • Προγραμματισμένα ραντεβού για την παραλαβή απορριπτικών αποφάσεων.
  • Προγραμματισμένα ραντεβού χορήγησης άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα.
  • Προγραμματισμένα ραντεβού ανανέωσης άδειας διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη ΕΕ, εάν η κατάθεση της αίτησης είναι επείγουσα (είτε για λόγους υγείας είτε λόγω  σοβαρών επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων του αιτούντος ή του Έλληνα/πολίτη ΕΕ).
  • Προγραμματισμένα ραντεβού ανανέωσης άδειας διαμονής ληγμένων αδειών διαμονής (με περιορισμό κατάθεσης ένα μήνα μετά την επίδοση). 
  • Προγραμματισμένα ραντεβού ανανέωσης άδειας διαμονής των αδειών που έληξαν 1-19/07/2020 ( όσες άδειες δεν παρατάθηκαν με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις). 
  • Τα προγραμματισμένα ραντεβού επανεκδόσεων λόγω απώλειας ή κλοπής. 

Προσοχή! Τα προγραμματισμένα ραντεβού για ανανεώσεις αδειών διαμονής δεν θα πραγματοποιηθούν, με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις όπως για λόγους υγείας όπου απαιτείται η μετακίνηση στο εξωτερικό. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού που δεν θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα των περιοριστικών μέτρων, για αρχική χορήγηση καθώς και για ανανέωση αδειών διαμονής.


“Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations”