Ενημέρωση για την σταδιακή επαναλειτουργία των διευθύνσεων ιθαγένειας

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020. 

Εφόσον η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας δεν έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία των διευθύνσεων ιθαγένειας, σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία τους κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΔΙ Αθηνών (Υπατίας 6)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή τις αιτήσεις ιθαγένειας/πολιτογράφησης στην εξής διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Ιθαγένειας Αθηνών, Υπατίας 6, 10556 Αθήνα

Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3258343 και 210 3258317

Email: [email protected] 


ΔΙ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής  (Φαβιέρου 58)

Η κατάθεση των αιτήσεων ιθαγένειας/πολιτογράφησης γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού: 

Για ιθαγένεια στο 2105200942 

Για πολιτογράφηση στο 2105200912  

Η κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων γίνεται ταχυδρομικά ή με email στο [email protected] 


ΔΙ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Λεωφ. Σπατών 65, Γέρακας)

Η κατάθεση των αιτήσεων ιθαγένειας/πολιτογράφησης γίνεται ταχυδρομικά ή με κούριερ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2106600901 και 2106600903 αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων γίνεται ταχυδρομικά ή με email στο [email protected] 


ΔΙ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων (Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιάς)

Η κατάθεση των αιτήσεων ιθαγένειας/πολιτογράφησης και συμπληρωματικών εγγράφων γίνεται ταχυδρομικά ή με κούριερ. Σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν αυτό είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος καλείται να έρθει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως. 


*Η οποιαδήποτε ενημέρωση για την πορεία της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής πορείας φακέλου

**Οι συνεντεύξεις πολιτογράφησης έχουν ξεκινήσει και γίνονται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων στις εξής Διευθύνσεις Ιθαγένειας: ΔΙ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, ΔΙ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και ΔΙ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από τις υπηρεσίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.