Πληροφορίες για Έκτακτη Οικονομική Βοήθεια 800 € και Μείωση Ενοικίου

Français

للغه العربيه اضغط هنا

برای فارسی اینجا را کلیک کنید

Για την στήριξη εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια 800€ για 45 ημέρες. 

Τη βοήθεια αυτή δικαιούνται εργοδότες και εργαζόμενοι υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή του κράτους ή να έχει υποστεί μεγάλη ζημιά η επιχείρηση σύμφωνα με ΚΑΔ που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών (ειδικοί αριθμοί που αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιά λόγω πανδημίας) , που είχε ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» των συμβάσεων εργασίας.
 • Οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε επιχείρηση που έκλεισε με εντολή του κράτους, ή σε επιχείρηση που έχει υποστεί ζημιά λόγω της πανδημίας Covid-19, με αποτέλεσμα η σύμβαση εργασίας τους να «παγώσει»
 • Επιπλέον δικαιούχοι της βοήθειας, είναι οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει σταματήσει από 1 Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, με απόφαση του εργοδότη τους ή  με δική τους οικειοθελή αποχώρηση .

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να λάβετε την οικονομική ενίσχυση:

 1. Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει πρώτα ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στο τέλος της υποβολής της δήλωσης θα πάρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο θα πρέπει να δώσει στον εργαζόμενο εγγράφως ή ηλεκτρονικά, καθώς θα τον χρειαστεί για την υποβολή της δικής του δήλωσης.
 2. Ο εργαζόμενος μπαίνει στην ειδική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr από 01/04/2020-10/04/2020 (Α’ φάση υποβολών). Σε περίπτωση που είτε δεν πρόλαβε να υποβάλει δήλωση είτε η σύμβασή του πάγωσε αργότερα υπάρχουν άλλες δύο φάσεις υποβολών. Από 11/04/2020-20/04/2020 (Β’ φάση) και από 21/04/20202- 30/04/2020 (Γ’ φάση).

Δίνει τους κωδικούς του TAXIS →ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ→ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

Επιλέγει «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,  είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού».

Στη συνέχεια, ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ του δηλώνει τα στοιχεία του. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 01/04/2020 μέχρι και 30/04/2020, ως εξής :

 • 01/04/2020, 11/04/2020, 21/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 1,
 • 02/04/2020, 12/04/2020, 22/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 2,
 • 03/04/2020, 13/04/2020, 23/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 3,
 • 04/04/2020, 14/04/2020, 24/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 4,
 • 05/04/2020, 15/04/2020, 25/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 5,
 • 06/04/2020, 16/04/2020, 26/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 6,
 • 07/04/2020, 17/04/2020, 27/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 7,
 • 08/04/2020, 18/04/2020, 28/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 8,
 • 09/04/2020, 19/04/2020, 29/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 9 και
 • 10/04/2020, 20/04/2020, 30/04/2020 αν το ΑΦΜ τους λήγει σε 0.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιά λόγω της πανδημίας η προθεσμία υποβολής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι 30/04/2020
 2. Αν η επιχείρηση δεν έχει δηλωθεί στο σύστημα από τον   εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λάβει την αποζημίωση των 800€.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται σε δυο επιχειρήσειςδηλαδή έχει δύο συμβάσεις εργασίας και έχουν «παγώσει» και οι δύο, τότε επιλέγει από ποια θα πάρει τη βοήθεια των 800€ mm
 • Στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας απαγορεύονται οι απολύσεις για μείωση του προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί η καταγγελία είναι άκυρη
 • Ο εργαζόμενος του οποίου η επιχείρηση έκλεισε, ασφαλίζεται κανονικά για το διάστημα που δεν δουλεύει
 • Ο εργαζόμενος που απολύθηκε από 01/03/2020-20/03/2020 δικαιούται την οικονομική βοήθεια, ανεξάρτητα με το αν δικαιούται ή λαμβάνει επίδομα ανεργίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Ο εργαζόμενος για να λάβει και τη μείωση ενοικίου κατά 40% πρέπει να κάνει ηλεκτρονική δήλωση στην ίδια πλατφόρμα που κάνει τη δήλωση για τη βοήθεια των 800€ supportemployees.yeka.gr

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μείωση του ενοικίου ισχύει μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Σε επιχειρήσεις που έχουν «παγώσει » συμβάσεις εργασίας λόγω ζημιάς από την πανδημία  δεν υπάρχει η δυνατότητα μείωσης ενοικίου.