Ενημέρωση για τις ανακοινώσεις των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Από τις  11 Μαρτίου 2020 έως και 24 Απριλίου 2020, λήφθηκαν μια σειρά από προληπτικά μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού (covid-19) που επηρέασαν τη λειτουργία των  υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η έλλειψη ωστόσο κεντρικής οργάνωσης για την κοινή τροποποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα να βγαίνουν διάσπαρτες και διαφορετικές ανακοινώσεις από την κάθε μια. Για τον λόγο αυτό σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τις σελίδες της κάθε υπηρεσίας και σας ενημερώνουμε εκτενέστερα για τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής και τα προβλήματα που δημιουργούν.

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, πρώτα οι υπηρεσίες έκλεισαν για το κοινό από τις 12 Μαρτίου 2020 έως και τις 15 Μαΐου 2020. Ταυτόχρονα, δόθηκαν παρατάσεις ισχύος στις άδειες διαμονής που έληξαν απο εκείνο το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες σταδιακά ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους, με την προσέλευση του κοινού μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-ραντεβού) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού  για την παραλαβή αρχικά, και στη συνέχεια και για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους. Όμως, η έλλειψη προγραμματισμού και προτεραιοποίησης των ανανεώσεων των αδειών διαμονής με βάση την ημερομηνία λήξης τους έχει ως αποτέλεσμα τα ραντεβού για ανανέωση μέσω της πλατφόρμας, τουλάχιστον στην Αττική, να έχουν εξαντληθεί. Έτσι, αρκετοί ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού, κάτι που δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις και επισφάλεια.

Το βασικό ωστόσο ζήτημα στη λειτουργία των υπηρεσιών στο διάστημα της πανδημίας είναι η έλλειψη ομοιόμορφης λειτουργίας τους. Χωρίς κεντρική οργάνωση, η κάθε υπηρεσία έχει εφαρμόσει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ως προς κάποιες διαδικασίες στη προσπάθεια να επαναφέρει την ομαλή τους λειτουργία και να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι ανακοινώσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών βγαίνουν διάσπαρτα.

Επειδή λοιπόν η  λειτουργία της κάθε υπηρεσίας διαφέρει, είναι σημαντικό στο διάστημα αυτό να επισκέπτεστε τις επίσημες ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όπου αναρτώνται οι ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της κάθε περιοχής:


Ανακοινώσεις και πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Αττικής βρίσκονται στα παρακάτω τρία σημεία της ιστοσελίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:

Στις «Πληροφορίες για Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ)» στο δεξί σημείο της αρχικής σελίδας, πατώντας στο όνομα της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλες τις ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της υπηρεσίας:


Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations