Ιθαγένεια | Δήλωση Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για το «Νέο» Νόμο

Το Υπουργείο Μετανάστευσης στις 4 Ιουλίου 2016 έβγαλε ανακοίνωση όπου δηλώνει ότι η διαδικασία χορήγησης της ιθαγένειας στη «Δεύτερη Γενιά» (ν.4332/15) προχωρά με γοργά βήματα. Σύμφωνα με τα δοθέντα στοιχεία, τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του περίπου 27.720 παιδιά, νέοι και νέες κατάφεραν να καταθέσουν αιτήσεις. Από αυτές διεκπεραιώθηκαν οι 6.029. Οφείλουμε λοιπόν, επί τη ευκαιρία να παρέμβουμε και να διορθώσουμε τις εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο οφείλει να διασαφηνίσει την πραγματικότητα που γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι ανήκουμε στην ομάδα των δικαιούχων, ότι δηλαδή ο αριθμός αυτός (6.029) αφορά αποκλειστικά τις χρόνια τώρα εκκρεμούσες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί υπό το ν.3838/2010. Συνεπώς, το νούμερο των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί με τον καινούριο νόμο είναι μηδέν.

Η ανακοίνωση που έχει διαμοιραστεί στα ΜΜΕ αναφέρει πως έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις, κυρίως λόγω προβλημάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών. Ας σταθούμε στο σημείο αυτό, καθώς είναι – εν μέρει έστω – αληθές.

Είναι κοινό μυστικό ότι ενώ η (προβληματική) διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015, μόλις τον Απρίλιο του 2016 συγκροτήθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα επαρκές για την επεξεργασία των αιτήσεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συσσωρευτεί στα συρτάρια των υπηρεσιών ένας σεβαστός αριθμός αιτήσεων 8μιση μηνών. Άμεση συνέπεια αυτού είναι οι αιτήσεις που κατατίθενται τώρα θα εξεταστούν, σύμφωνα και με τους ίδιους τους αρμοδίους, σε 2 χρόνια περίπου.

Πέραν αυτού, παραλείπεται να αναφερθεί ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που προκαλεί προβλήματα στην προσπάθεια των δικαιούχων να υποβάλουν αιτήσεις. Ο παράγοντας αυτός αφορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 4332/15 και συγκεκριμένα Άρθρο 1Β παρ. 1, 5α και 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3, απαιτείται μεταξύ άλλων βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πράγμα το οποίο φαντάζει λογικό και εφικτό μέχρις ότου έρθει το κάθε άτομο σε επαφή με την απογοητευτική πραγματικότητα. Πραγματικότητα στην οποία, κάθε αιτών/αιτούσα παίρνει τηλέφωνο στην υπηρεσία και κλείνει ραντεβού, το οποίο όμως ορίζεται για μετά από 4 (!) μήνες τουλάχιστον.

Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι το σύστημα αυτό είναι τουλάχιστον δυσλειτουργικό, καθώς ακόμη και μετά το ραντεβού, η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και μετά από ένα μήνα! Αθροιστικά λοιπόν, μπορεί να χρειαστούν 5 μήνες τουλάχιστον για τη λήψη της βεβαίωσης αυτής. Ας σημειωθεί φυσικά ότι υπάρχει η επιλογή της άμεσης (σχετικά) κατάθεσης μέσω δικηγόρου, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί επιλογή για τις ήδη πιεσμένες οικονομικά οικογένειες.

Το ζήτημα της δεύτερης γενιάς «μεταναστών» έγινε ευρέως γνωστό πριν από περίπου 10 χρόνια. Έκτοτε χιλιάδες άτομα μεγάλωσαν και ενηλικιώθηκαν με την ελπίδα μιας αναγνώρισης από το κράτος, η οποία ακόμα αναμένεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι για ένα μεγάλο μέρος δικαιούχων είναι ήδη αργά.

Ως Generation 2.0 οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε ότι τα προβλήματα και τα εμπόδια δεν έχουν σταματήσει για τη δεύτερη γενιά. Παρόλο που χαιρετήσαμε τη ψήφιση του νόμου πριν ένα χρόνο, η αδυναμία εφαρμογής του μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία απαιτούν τη συνεχή παρέμβασή μας μέχρις ότου όλα τα άτομα μεταναστευτικής καταγωγής που γεννιούνται ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα να έχουν άμεση πρόσβαση σε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες με τους υπόλοιπους Έλληνες.


* Διευκρινίζεται πως τα στοιχεία μας για τους χρόνους και τις πορείες των αιτήσεων προκύπτουν αποκλειστικά από άμεσες μαρτυρίες, καθώς το Υπουργείο κωλυσιεργεί στην απόδοση των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από το Generation 2.0 RED.