Ελληνικό Δίκτυο Worldplaces: ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εργασία και τις γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ

 

Η αγορά εργασίας αποτελεί ακόμα και σήμερα για πολλές γυναίκες ένα πεδίο-πρόκληση. Ιδίως για τις γυναίκες μεταναστευτικής καταγωγής στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, η εύρεση εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντίστοιχα και για τις εταιρίες, η συμπερίληψή τους στο εργασιακό δυναμικό χρειάζεται σχεδιασμό και γνώση. 

Το έργο Worldplaces – Workplaces Working with Migrant Women, στο οποίο συμμετέχει το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, φιλοδοξεί να γίνει η γέφυρα ένταξης στην αγορά εργασίας: υποστηρίζοντας απ’ τη μια τις εταιρίες να σχεδιάσουν πολιτικές συμπερίληψης και απ’ την άλλη ενδυναμώνοντας τις γυναίκες μεταναστευτικής καταγωγής με δεξιότητες και εργαλεία σημαντικά, όχι μόνο για την επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και για την ίδια τη ζωή στην οποία καλούνται να παίξουν πολλούς ρόλους, ως μητέρες, εργαζόμενες και γυναίκες. 

Οι εκπαιδεύσεις που γίνονται με γυναίκες που αναζητούν εργασία στο πλαίσιο του έργου από το Τμήμα Απασχολησιμότητας του Generation 2.0 RED με θεματικές όπως εργασιακά δικαιώματα, εργασιακή κουλτούρα, επικοινωνιακές δεξιότητες και διαχείρισης χρόνου και ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής, θα δώσει τη δυνατότητα στη φωνή αυτών των γυναικών να ακουστεί πιο δυνατά, αναδεικνύοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας. Η παρέμβαση αυτή θα οδηγήσει στη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα υποστηρίξουν τις ελληνικές εταιρείες και τους οργανισμούς στο να εντάξουν ισότιμα στο δυναμικό τους γυναίκες αυτού του προφίλ. 

Στο πλαίσιο του Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women, αναπτύσσεται ένα Δίκτυο Worldplaces στην Ευρώπη* μέσω των εταίρων του έργου, θέτοντας τις βάσεις για μια ευρωπαϊκή συνέργεια σε Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Σκοπός του είναι να φέρει κοντά γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εταιρείες, και δημόσιους φορείς, και αλληλεπιδρώντας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, να συνεισφέρουν στη δημιουργία συμπεριληπτικών και ισότιμων εργασιακών περιβαλλόντων.

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity θα δημιουργήσει το ελληνικό Δίκτυο Worldplaces, όπου εταιρείες, δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί φορείς θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με τους υπόλοιπους εταίρους. Επιπλέον, πέρα από την πρόσβαση στα εγχειρίδια και τις πηγές για καλές πρακτικές συμπερίληψης βάσει φύλου με μια διαθεματική προσέγγιση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις με τις παρακάτω θεματικές: 

Πολιτικές διαφορετικότητας και ισότιμης μεταχείρισης στα εργασιακά περιβάλλοντα.  

Ισότιμες πρακτικές προσλήψεων και καλές πρακτικές βρεφονηπιακής φροντίδας στα εργασιακά περιβάλλοντα (για τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στο έργο Worldplaces-Workplaces Working wIth Migrant Women ως τον Δεκέμβριο του 2024 θα είναι οι πρεσβευτές του Δικτύου Worldplaces στην Ελλάδα. 

 

Για να γίνετε κι εσείς μέλη του Δικτύου Worldplaces στην Ελλάδα,

επικοινωνήστε με email στο [email protected]

 ή τηλεφωνικά με την Diversity Network Officer, Δήμητρα Στέινς στο 213 088 4499.

 

*Το έργο «Worldplaces-Workplaces Working wIth Migrant Women» συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.