Στοιχεία αιτήσεων ελληνικής ιθαγένειας έως 30/09/2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία αναφορικά με τις εγκρίσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας : α) με βάση το νόμο 3838/2010 (Νόμος Ραγκούση) β) με βάση το νόμο 4332/2015 (λόγω γέννησης ή φοίτησης) για την Ελλάδα και την Αττική αντίστοιχα.

α) Υπό το νόμο 3838/2010 (Νόμο Ραγκούση)

Αναφορικά με τις αιτήσεις υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς, φαίνεται να έχουν εγκριθεί λίγο περισσότερο από το 50% (για την ακρίβεια, 53%) των αιτήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Αττικής, η εικόνα που παρατηρείται είναι παρόμοια, με τις εγκρίσεις να κυμαίνονται στο 47 %.


β) Υπό το νόμο 4332/2015 (Ιθαγένεια λόγω γέννησης ή εκπαίδευσης)

Όσον αφορά τις αιτήσεις υπό το νομικό καθεστώς 4332/2015, η εικόνα που σχηματίζεται είναι τελείως διαφορετική, με τις εγκρίσεις να φτάνουν σε πανελλαδικό επίπεδο μόλις το 14% του συνόλου των αιτήσεων, ενώ στο πλαίσιο του νομού Αττικής, το ποσοστό των εγκρίσεων πέφτει σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα στο 4,7% .

Από τα άνωθι στοιχεία είναι εμφανής η δυσανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών της Αττικής, καθώς συγκεντρώνουν το 43% των εκκρεμών αιτήσεων υπό το 3838/2010 και το 66% των νέων αιτήσεων που εκκρεμούν. Τα ποσοστά αυτά δικαιολογούνται μεν από τη συγκέντρωση του πληθυσμού στο χώρο της πρωτεύουσας, δημιουργούν ωστόσο περιφέρειες «πολλών ταχυτήτων», πρόβλημα το οποίο έχει τονιστεί από το Generation 2.0 και σε προηγούμενη έκθεση, τον Αύγουστο 2016.


Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εγκυκλίου Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015):

  • Δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των υποθέσεων που κατατέθηκαν με βάση το νόμο 3838/2010
  • Απαιτείται προθεσμία έξι μηνών για τη διερεύνηση της ποινικής κατάστασης του ενήλικου αιτούντα αλλοδαπού και συνολική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης-αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις αιτήσεις ενηλίκων
  • Προθεσμία επίσης έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης-αίτησης του ανήλικου αλλοδαπού μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις αιτήσεις ανηλίκων