Η παρέμβαση του Generation 2.0 RED στη Βουλή για τις αλλαγές που ψηφίζονται αύριο στην πολιτογράφηση

 

Αύριο Τρίτη 19/03/2019 ψηφίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Με το νομοσχέδιο προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης.  

Την Τετάρτη 13/03/2019, η Σεμπένε Ισέτε Υπεύθυνη του τμήματος Διεκδίκησης Δικαιωμάτων του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου εξέθεσε τις απόψεις μας σχετικά με τις νέες αυτές ρυθμίσεις για την ιθαγένεια.

Διαβάστε εδώ τις γραπτές παρατηρήσεις και προτάσεις μας πρός την επιτροπή. Αναφερθήκαμε στις θετικές ρυθμίσεις και σταθήκαμε στα σημεία που μας προβλημάτισαν.  Συγκεκριμένα, στην επικείμενη αντικατάσταση της συνέντευξης ενώπιον της επιτροπής πολιτογράφησης με μια τυποποιημένη διαδικασία (τεστ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 καθώς και στο άρθρο 35, το οποίο προσθέτει την προϋπόθεση της μόνιμης συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα από την ημέρα της αίτησης και έπειτα. Ευελπιστούμε οι παρατηρήσεις μας να ληφούν υπόψη στο τελικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο.


“Οι προβλέψεις για ορισμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, δηλαδή για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τους πολίτες άνω των 65 ετών καθώς και η μείωση του παραβόλου από 700 στα 550 ευρώ είναι θετικές καθώς καθιστούν τη διαδικασία πιο προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Ωστόσο, ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, ουσιαστικά προσθέτουν προϋποθέσεις (τυπικές και ουσιαστικές) σε όλους τους αιτούντες και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από σήμερα. Για τις διατάξεις αυτές προτείνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις, καθώς φαίνεται πως συντελούν στον αποκλεισμό ενταγμένων πολιτών και μετακυλούν το βάρος για την καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων στους αιτούντες.

Σχετικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, στο άρθρο 32 προβλέπονται διατάξεις οι οποίες θα ισχύουν από τις 30-4-2019 και αφορούν και τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης. Αναφέρεται η μετακίνηση από το τωρινό σύστημα της συνέντευξης σε μια πιο τυποποιημένη διαδικασία (τεστ), ως αποκλειστικό τρόπο κρίσης για την ουσιαστική ένταξη των αιτούντων. Αν και δεν έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τις προδιαγραφές της ειδικής δοκιμασίας, σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών, περιγράφεται πως η εξέταση αυτή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά 30 τυχαίες ερωτήσεις.

Περαιτέρω, προστίθεται ειδική διαδικασία γλωσσικής εξέτασης χωρίς να έχει προηγηθεί η λειτουργία ολοκληρωμένων κρατικών προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικών σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς στην επικράτεια. Χωρίς να αμφισβητείται η αναγκαιότητα της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η ξεχωριστή εξέταση ενδέχεται να αποκλείσει πολίτες που αν και έχουν επαρκείς γνώσεις στον προφορικό λόγο, δεν έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα τις απαραίτητες γνώσεις για ανταπεξέλθουν σε γραπτή εξέταση.

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας σχετικά με τον ανομοιόμορφο χαρακτήρα των συνεντεύξεων μέχρι σήμερα αλλά και με δεδομένο ότι η ένταξη ενός ατόμου στην ελληνική κοινωνία δεν δύναται να απεικονιστεί μέσα από μια τόσο στενή διαδικασία, προτείνεται η αποφυγή της αποκλειστικής χρήσης των ερωτήσεων  και χρήση τους είτε ως εναλλακτικού μέσου εκτίμησης των ουσιαστικών προϋποθέσεων για όσους αιτούντες το επιθυμούν, είτε η χρήση του ως συμπληρωματικού σε μια πιο σύντομη συνέντευξη.

Στη συνέχεια, στο άρθρο 35 προστίθεται η προϋπόθεση της μόνιμης συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα από την ημέρα της αίτησης και έπειτα. Εάν ένας αιτών λείψει στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο (λχ σπουδές ή εργασία) μέχρι και 18 μήνες, η αίτηση πολιτογράφησης θα αναστέλλεται. Πρακτικά, εάν κάποιος πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, δεν θα μπορεί να  κάνει χρήση του ευρωπαϊκά θεμελιωμένου δικαιώματός του να ταξιδέψει και να εργαστεί μέσα στα όρια στην ΕΕ, μέχρι η υπηρεσία να εξετάσει το αίτημά του. Παράλληλα, αγνοείται η δυνατότητα ορισμένων αλλοδαπών καθώς και των πολιτών της ΕΕ να λείπουν με βάση τα χρονικά διαστήματα που επιτρέπει η εκάστοτε άδεια διαμονής με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν.4251/14). Είναι γνωστό στο Υπουργείο πως οι προθεσμίες που τίθενται για την πολιτογράφηση όπως ορίζονται στο άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δεν τηρούνται και πως οι συνεντεύξεις διενεργούνται έως και 5 χρόνια μετά την υποβολή του αιτήματος. Με βάση τα ανωτέρω, αποτέλεσμα αυτής της επιπλέον προϋπόθεσης -με τη σημερινή διατύπωση- φαίνεται να είναι η μετακύλιση του βάρους της καθυστέρησης της εξέτασης των αιτήσεων στους αιτούντες. Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται ρύθμιση έτσι ώστε να μην αναστέλλονται οι αιτήσεις των πολιτών που κινούνται με βάση τα προβλεπόμενα διαστήματα απουσίας από τη χώρα, όπως προβλέπονται από το νόμο”.


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ομιλία μας στο YouTube και στο Facebook.

Σε αυτό το λινκ μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνεδρίαση.