Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Generation 2.0 RED για τις άδειες διαμονής και τη λειτουργία των ΔΑΜ

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Άδειες διαμονής και λειτουργία των ΔΑΜ” που διοργάνωσε το Generation 2.0 RED. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές συνεδρίες (η πρώτη στα Γαλλικά στις 03/03, η δεύτερη στα Ελληνικά στις 08/03 και η τρίτη στα Αγγλικά στις 10/03), συμμετείχαν μετανάστες και εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα εξής θέματα:

1) Τα ραντεβού για την άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στην Αττική

2) Τις παρατάσεις των αδειών διαμονής και των μπλε βεβαιώσεων

3) Την έκδοση βεβαίωσης παράτασης ληγμένων αδειών διαμονής με αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου

4) Τη λειτουργία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) κατά τη διάρκεια του 2ου lockdown

Από τις ερωτήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκε η έντονη ανάγκη που υπήρχε για ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Επίσης, ξεχώρισαν κι άλλα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, όσοι και όσες έχουν ληγμένη άδεια διαμονής με παράταση ισχύος αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και κυρίως να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Ακόμη, είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι τόσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσο και η φόρμα συμπλήρωσης για την άδεια διαμονής εξαιρετικών λόγων είναι διαθέσιμες μόνο στα Ελληνικά. Τέλος, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αδυναμία ανανέωσης των αδειών διαμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν δημιουργήσει ένα παρατεταμένο αίσθημα ανασφάλειας.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να προγραμματιστεί αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση για τα τρέχοντα ζητήματα στην ιθαγένεια δεύτερης γενιάς και την πολιτογράφηση.