Παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω κορονοϊού

Με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οι άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις διαμονής θα πάρουν παράταση ισχύος για 5 μήνες λόγω της αναστολής της υποδοχής του κοινού από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και  Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απο 12/3/2020 ως και 10/4/2020.

Αυτό σημαίνει ότι:

Όσες άδειες διαμονής, δελτία διαμονής και δελτία μόνιμης διαμονής έληξαν ή θα λήξουν στη χρονική περίοδο μεταξύ 11 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 12 Μαΐου 2020 και μπορούσαν να ανανεωθούν, παίρνουν παράταση ισχύος έως και πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους.

Όσες βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαιώσεις) και ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής έχουν λήξει πριν τις 12 Μαρτίου 2020 καθώς και όσες λήγουν από 13 Μαρτίου 2020 έως και τις 12η Μαΐου 2020 και μπορούσαν να ανανεωθούν, παίρνουν παράταση ισχύος έως και πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους.

Για τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων αυτών καθώς και για τις άδειες διαμονής και βεβαιώσεις που λήγουν μετά τις 12/05/2020, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επίσης, όσοι εισήλθαν στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλη θεώρηση με την οποία είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αλλά δεν μπόρεσαν στο διάστημα από τις 12 Μαρτίου 2020 έως και τις 10 Απριλίου 2020, λόγω της αναστολής υποδοχής κοινού, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 10 Μαΐου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Στο διάστημα που είναι κλειστές οι υπηρεσίες έχετε τη δυνατότητα να στείλετε συμπληρωματικά στοιχεία μέσω ταχυδρομείου (συστημένη αλληλογραφία) ή courier μόνο αν σας έχει ζητηθεί με επίσημο έγγραφο από την υπηρεσία είτε όταν κάνατε την αίτησή σας είτε μέσω αποστολής ειδοποίησης στη διεύθυνσή σας. Σε περίπτωση που στείλετε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά ένα (1) άτομο και να υπάρχει κάπου γραμμένος ο αριθμός φακέλου.  Σε περίπτωση οικογένειας, μια (1) επιστολή για κάθε ένα μέλος με αναφορά στον αριθμό του κάθε φακέλου. 


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρακάτω ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και  Μετανάστευσης:

Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων

Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής