Το Equality Works αναζητά εθελοντές

Tο νέο έργο του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity με τίτλο Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους –Equality Works, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση προς την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την εκπαίδευση για όλες και όλους, παρέχει υποστήριξη και ενδυνάμωση σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο ή εκτός δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που διαμένουν στην Αττική και ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 15-67 ετών.

Oι δράσεις του έχουν στον πυρήνα τους την εξατομικευμένη Εργασιακή Συμβουλευτική, ενώ ενισχύονται οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα άτομα που αναζητούν ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ατόμων σε ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγκαίων για την αγορά εργασίας, όπως και σε σεμινάρια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα Μαθήματα Ελληνικών, για  αρχάριους και προχωρημένους, λειτουργούν υποστηρικτικά στα άτομα που στοχεύουν στην ένταξή τους σε κάποια μορφή απασχόλησης ή εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποίηση ελληνομάθειας.

Τέλος, το ολοκληρωμένο έργο ενδυνάμωσης των ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή στην εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με τη δράση «Diversity in the Workplace», που υποστηρίζει τον ιδιωτικό τομέα και διευκολύνει την ομαλή ένταξη στον εργασιακό χώρο, μέσω του δυναμικού Δικτύου εταιρειών και οργανισμών που υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα στην πράξη.

Ενδιαφέρεσαι να προσφέρεις τις γνώσεις, τις δεξιότητές σου και τον χρόνο σου για να συμβάλεις στο Equality Works κι εσύ; Kαι να κερδίσεις έτσι σημαντική εμπειρία σε έναν οργανισμό με πολυετή δράση στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει;

Kάνε αίτηση σήμερα γράφοντας ένα μέιλ με θέμα Equality Works volunteer προς το [email protected] και δηλώνοντας τη δράση για την οποία ενδιαφέρεσαι (Εργασιακή Συμβουλευτική/Μαθήματα ελληνικών/Diversity in the Workplace), το χρονικό διάστημα που θα ήσουν διαθέσιμος/διαθέσιμη όπως και τις ώρες και μην ξεχάσεις να επισυνάψεις το βιογραφικό σου σημείωμα.


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr