Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Απριλίου

 

Από τη Δευτέρα 15/01/2024 και ώρα 17:00, έως και την Πέμπτη 22/02/2024 και ώρα 23:59, όσες και όσοι επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αίτηση αφορά αποκλειστικά τις εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν την Κυριακή 14 Απριλίου 2024. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Σημειωτέον ότι, 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, όσοι και όσες έχουν καταθέσει αίτηση, θα πρέπει να συνδεθούν εκ νέου στην πλατφόρμα προκειμένου να εκτυπώσουν το Δελτίο Εξεταζόμενου στο οποίο θα αναγράφονται το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν και η ώρα προσέλευσης σε αυτό.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΕΓΠ αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τις 31/03/2021. Είναι δηλαδή απαραίτητο έγγραφο, για να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών φακέλων πολιτογράφησης και απαιτούμενο δικαιολογητικό για όσες και όσους θα καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης. Η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ είναι το 70% στο σύνολο των απαντήσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες:

 • Ορισμένα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με το υπουργείο  από τις 22/1/2024 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας τα επικαιροποιημένα θέματα, καθώς και τις απαντήσεις τους για τις ερχόμενες εξετάσεις του Απριλίου 2024.
 • Οι εξετάσεις κοστίζουν 150 ευρώ και η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης (προκειμένου η μεταφορά χρημάτων να έχει εμφανιστεί στο σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης).  Όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης (αριθμό φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) την πρώτη φορά συμμετοχής στις εξετάσεις απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις, δηλαδή ΔΕΝ θα πληρώσουν τα 150 ευρώ που απαιτούνται για τη συμμετοχή. Αν δεν πετύχουν, στις επόμενες αιτήσεις θα πληρώνουν 150 ευρώ κάθε φορά που θα συμμετέχουν, όπως ισχύει για όσους δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση πολιτογράφησης.
 • Τα άτομα με σωματική αναπηρία, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και τα άτομα άνω των 62 ετών θα δώσουν τις εξετάσεις προφορικά και μπορούν να επιλέξουν εξεταστικό κέντρο μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα άτομα με αναπηρία θα εξεταστούν σε ειδική ύλη η οποία θα είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με το υπουργείο από τις 22/1/2024 και θα αναρτηθεί στην τράπεζα θεμάτων.
 • Δεν υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις για ΠΕΓΠ:
  1)
   Για νέες αιτήσεις:
  α)Όσοι έχουν ολοκληρώσει 9 τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
    εκπαίδευσης ή
  β) Όσοι έχουν ολοκληρώσει 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
  γ)Όσοι έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από ΑΕΙ
  2)
   Για αιτήσεις που έγιναν πριν τις 17/04/2021:
  α) Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας ή
  β) Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
  γ) Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
  Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην οποία έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, για να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης.

Για να ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα βήματα του νέου συστήματος πολιτογράφησης (τεκμήρια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης- ελάχιστο επαρκές εισόδημα), μπορείτε να διαβάσετε το κείμενό μας ‘Ποια είναι η νέα διαδικασία πολιτογράφησης;’