Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης – Συστάσεις επί της ουσίας

 

Ένα σημαντικό στάδιο της πολιτογράφησης, της διαδικασίας δηλαδή απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε ενήλικες αλλοδαπούς, είναι η εξέταση των ουσιαστικών προϋποθέσεων που αφορά στη διαπίστωση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης στη χώρα.

Το κείμενο Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης: Συστάσεις επί της ουσίαςεπιχειρεί την κριτική αποτίμηση της διαδικασίας διακρίβωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, δηλαδή: α) τις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) και β) τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Έχοντας μελετήσει σε βάθος το νέο καθεστώς πολιτογράφησης, εντοπίσαμε αστοχίες και αδικίες και προχωρήσαμε σε μία σειρά από συστάσεις προς την κατεύθυνση μιας «αντικειμενικής, καθολικής και αδιάβλητης» διαδικασίας, που ήταν και ο στόχος του υπουργείου Εσωτερικών με τις τελευταίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

 

Διαβάστε εδώ: Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης: Συστάσεις επί της ουσίας

 

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» απαντά για πρώτη φορά στην αναγκαιότητα να γίνει ένας απολογισμός της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας στην Ελλάδα, με στόχο τη συνεισφορά στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος στην ιθαγένεια. Σκοπός είναι η βελτίωση των πρακτικών της δημόσιας διοίκησης μέσα από προτάσεις για άρση των εμποδίων που έχουν εντοπιστεί. Συνεπώς, απευθύνεται πρωτίστως στην ελληνική δημόσια διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και το όφελος των δικαιούχων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σημαντικό θέμα της ουσιαστικής πρόσβασης στην ιδιότητα του πολίτη.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι δύο οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του κειμένου, ενώ το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity ανέλαβε τη νομική τεκμηρίωση και την παραγωγή του έντυπου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr