«Ιστορίες πολιτογράφησης: Μια περιπέτεια για λίγους/ες»

Με αφορμή τις πρώτες εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για την πολιτογράφηση, την Τρίτη 22 Ιουνίου, 18:00 -20:00 , η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και το Generation 2.0 RED, πραγματοποιούν διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ιστορίες πολιτογράφησης : Μια περιπέτεια για λίγους/ες»  προκειμένου να μιλήσουν τόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (μετανάστες και πρόσφυγες που επιδίωξαν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με το παλιό ή το νέο σύστημα) καθώς και εμπλεκόμενοι με τις διαδικασίες (εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εκπρόσωποι φορέων)  προκειμένου να αναδείξουν με την εμπειρία τους τις διάφορες πτυχές του θέματος. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις σελίδες του ΕΣΠ στo facebook.

Ομιλητές :

Σαφίκ Αχμάντ, Γιατρός, Αιτών πολιτογράφησης, εξετάστηκε με το προηγούμενο σύστημα το 2019

Όλγα Γιαννούδη, Αιτούσα πολιτογράφησης, εξετάστηκε με τη νέα τράπεζα θεμάτων τον Μάιο του 2021

Βάνια Νεντέλτσεβα, Σύμβουλος στη Δομή Μεταναστών ΕΚΑ

Ταξιάρχης Σαραντόπουλος, Δικηγόρος,  πρώην μέλος επιτροπών πολιτογράφησης

Ηλίας – Κιάμα Τζογόνας, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός για την προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πολιτογράφησης

Συντονίζει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Πολιτειολογίας Παντείου

 

Στα μέσα του φετινού Μαΐου, συμπολίτες μας με την επιθυμία να πολιτογραφηθούν Έλληνες διαγωνίστηκαν σε τεστ γνώσεων με ερωτήσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτικών θεσμών, και πολιτισμού, στις πρώτες εξετάσεις που διεξήχθησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για την πολιτογράφηση.

Η τράπεζα θεμάτων, από την οποία προέρχονται οι ερωτήσεις, έχει χαρακτηριστεί για την ιδιαίτερη δυσκολία της: Ερωτήσεις που όπως ειπώθηκε, θα ήταν σχεδόν απίθανο να απαντηθούν από μεγάλη πλειοψηφία Ελλήνων πολιτών.

Επιπλέον, με πρόσφατη  Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν για πρώτη φορά και οικονομικά κριτήρια ως τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη που πρέπει να πληρούν οι αιτούμενοι την πολιτογράφηση. Έτσι, καθορίστηκε συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος που θα πρέπει να έχει ο υπό πολιτογράφηση συμπολίτης μας και μάλιστα επί 3, 5 ή και 7 συνεχή χρόνια, καθιστώντας έτσι αδύνατη την κτήση της ιθαγένειας για όποιον/α είχε ένα χρονικό διάστημα ανεργίας ή ακόμα και αδήλωτης εργασίας.

Οι αδικαιολόγητα αυστηρές αυτές προϋποθέσεις και η συνακόλουθη αποστέρηση της δυνατότητας πολιτογράφησης από αλλοδαπούς συμπολίτες μας, είναι μια άδικη για τους ίδιους πρακτική, καθώς οι άνθρωποι αυτοί κατά τεκμήριο ζουν στη χώρα μας επί δεκαετίες με τις οικογένειές τους, εργάζονται, φορολογούνται και είναι πλήρως ενταγμένοι στην Ελληνική κοινωνία.