Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Generation 2.0 RED είναι η αναγνώριση όλων των παιδιών που γεννιούνται ή/και μεγαλώνουν στην Ελλάδα ως Πολίτες. Ισότιμοι Πολίτες με πρόσβαση στα ακριβώς ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την καταγωγή των γονιών τους.

Η τροποποίηση του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 έρχεται να καλύψει το νομικό κενό που υπάρχει από το Φεβρουάριο του 2013, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 1Α του Ν3838. Παράλληλα, έρχεται για να αποκαταστήσει και μια τεράστια κοινωνική αδικία, το μη θεμελιωμένο δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένεια των γεννημένων ή / και μεγαλωμένων στην Ελλάδα παιδιών των μεταναστών.

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν τόσο ενήλικες όσο και ανήλικους με πρωτεύον χαρακτηριστικό τη φοίτηση στα ελληνικά σχολεία, και δευτερευόντως τη γέννηση στην Ελλάδα.  Παράλληλα, καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των παιδιών και των νέων που έχουν γεννηθεί ή / και μεγαλώσει στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς, δίνοντάς τους το δικαίωμα να γίνουν επιτέλους Ισότιμοι Πολίτες, κάτι το οποίο αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της οργάνωσής μας.

Ειδικότερα, πρόσβαση στην ελληνική ιθαγένεια αποκτούν όσα παιδιά έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς α) την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση ή β) τη δευτεροβάθμια (γυμνάσιο & λύκειο) ή  γ) έχουν απολυτήριο Λυκείου σε συνδυασμό με πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ταυτόχρονα, τα ανήλικα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης στην Α’ δημοτικού με προϋπόθεση την  5ετή συνεχή νόμιμη παραμονή τουλάχιστον του ενός από τους δύο γονείς πριν από τη γέννησή τους.

Πέρα από τις διατάξεις όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, δηλαδή τη διαχείριση των αιτήσεων, τόσο των εκκρεμών του Ν3838, όσο και των νέων. Είναι σημαντικό η διαδικασία να είναι απλή, οι αρμόδιες Υπηρεσίες να είναι ενημερωμένες σωστά και επίσης να τηρηθούν τα χρονικά περιθώρια που θέτει το νομοσχέδιο (6 μήνες για τους ανήλικους / 12 μήνες για τους ενήλικες). Παράλληλα, είναι σημαντικό το Νομοσχέδιο να στηριχθεί και στην πράξη από την Κυβέρνηση και την Κοινωνία των Πολιτών. Γιατί μιλάμε για περίπου 200.000 παιδιά και νέους που είναι αναντίρρητα οργανικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Γιατί όλοι εμείς, ανεξάρτητα από την καταγωγή των γονιών μας, είμαστε η Νέα Γενιά Ελλήνων Πολιτών.