Εξελίξεις στη Διεύθυνση Ιθαγένειας – Καθυστέρηση στις Συνεντεύξεις Πολιτογράφησης

Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε το ΦΕΚ με το νόμο 4456/2017. Μετά από 3.5 μήνες από τον ανασχηματισμό που χώρισε τη Διεύθυνση Ιθαγένειας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο νόμος αυτός προβλέπει την κάλυψη του διοικητικού κενού που είχε δημιουργηθεί και τη συνακόλουθη καθυστέρηση στη περάτωση των υποθέσεων πολιτογράφησης.

Με λίγα λόγια, ο νόμος προβλέπει:

 1. Υπαγωγή της Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
 2. Στελέχωση της Διεύθυνσης
 3. Μετονομασία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης
 4. Αλλαγή σύστασης στα συλλογικά όργανα. Συγκεκριμένα:
 • Στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, στη θέση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών μπαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών (αναπληρούμενος από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται και η Διεύθυνση Ιθαγένειας) και προστίθεται μέλος από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Αλλάζει η σύσταση στις 3 επιτροπές πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών (δηλαδή αυτές που εξετάζουν τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν από το 2010)

Δηλαδή, από εδώ και στο εξής θα αποτελούνται από:

 • Έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο
 • Δύο μέλη Δ.Ε.Π. στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
 • Αλλαγή στη σύσταση των επιτροπών πολιτογράφησης στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτογράφησης με στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αυτό πρακτικά σημαίνει αναβολή των συνεντεύξεων πολιτογράφησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη που να διασφαλίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων μέχρι την εκ νέου σύσταση τους, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις συγκρότησής τους (οι πράξεις δηλαδή που θα αναφέρουν ακριβώς τα ονόματα των μελών που θα αποτελούν τις Επιτροπές), δεν μπορεί να συνεδριάζει καμία τους.

Δεν θα διεξάγονται, δηλαδή, οι εξετάσεις διαπίστωσης ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη πολιτογράφηση, οι λεγόμενες «συνεντεύξεις».

Δεδομένου κιόλας ότι κάθε ΔΑΚ θα πρέπει να περιμένει απάντηση από την εκάστοτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι Επιτροπές αυτές δε θα συγκροτηθούν ενιαία σε όλη την Ελλάδα, αλλά με διαφορετική απόφαση η κάθε μία.

* Σημειώνεται ότι στο νόμο αυτό συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο με την απαράδεκτη τροπολογία για τις αποζημιώσεις της Μόριας που αναφέραμε εδώ.