Ιθαγένεια: Μέσοι χρόνοι εξέτασης αιτημάτων και εκκρεμότητες

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας δημοσίευσε τον περασμένο μήνα, στατιστικά δεδομένα για την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας βάσει της διαδικασίας για τα παιδιά μεταναστών καθώς και της πολιτογράφησης. Συγκεκριμένα, απεικονίζονται οι εκκρεμότητες αιτημάτων ανά έτος και υπηρεσία, καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε Διεύθυνση ή Τμήμα Αστικής Κατάστασης ως προς την εξέταση τους. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία για το πλήθος των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο ίδιο διάστημα.

Με τα στοιχεία αυτά, όχι μόνο μας δίνεται μια πραγματική εικόνα του συστήματος απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας αλλά και για πρώτη φορά έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος πολιτογράφησης. Δημοσιεύτηκαν στοιχεία αναφορικά  με τους μέσους χρόνους εξέτασης αιτημάτων για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Εκκρεμότητες ανά υπηρεσία στην απόδοση ιθαγένειας για τη δεύτερη γενιά

Βλέπουμε ότι στην εξέταση αιτημάτων ως προς την καταχώρηση και την συμπλήρωση δικαιολογητικών, με βάση τη γέννηση ή φοίτηση στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες Αθηνών Α’, Θεσσαλονίκης και Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής εξετάζουν αιτήματα που κατατέθηκαν το 2016 ενώ οι Διευθύνσεις Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων και Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής εξετάζουν όσες κατατέθηκαν στις αρχές του 2017 [Πίνακας 1]. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες της επικράτειας εξετάζουν αιτήσεις του 2018 με κάποιες να βρίσκονται στον τελευταίο μήνα με αποκορύφωμα την ΤΑΚ Άρτας με 0 εκκρεμότητες.

Όσον αφορά την εξέταση των αιτημάτων με βάση τη φοίτηση, πάλι στην πρωτεύουσα οι υπηρεσίες βρίσκονται στους τελευταίους μήνες του 2016 με πρώτους μήνες του 2017, ενώ στη συμπρωτεύουσα εξετάζονται αιτήσεις του 5ου και 6ου μήνα του 2016. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η υπηρεσία της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να έχει τις περισσότερες εκκρεμότητες χωρίς όμως να έχει δεχθεί τις περισσότερες αιτήσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπως και με τα αιτήματα 1Α, κάποιες εξετάζουν τους τελευταίους μήνες του 2017 και κάποιες βρίσκονται σε φακέλους  του 2018 [Πίνακας 1].

Μέσοι χρόνοι αναμονής στη πολιτογράφηση

Πέραν όμως της διαδικασίας απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά μεταναστών, υπάρχει και η διαδικασία της πολιτογράφησης που αφορά τους νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (αλλά και τα παιδιά μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4332/2015). Βάσει των αναρτημένων στατιστικών δεδομένων βλέπουμε, ότι έως τον Οκτώβριο του 2018 στην Αθήνα εξετάζονται αιτήσεις από το 2ο τρίμηνο του 2014 μέχρι και το 2ο τρίμηνο του 2016 [Πίνακας 1]. Στην υπόλοιπη χώρα εξετάζονται αιτήσεις που κατατέθηκαν από το τελευταίο τρίμηνο του 2014 μέχρι και το 3ο τρίμηνο του 2017 σε κάποιες υπηρεσίες. Εξαίρεση, χωρίς καμία έκπληξη αποτελεί η υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η μόνο υπηρεσία που εξετάζει αιτήσεις, που κατατέθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2012 με 1ο τρίμηνο του 2013!

Πέρα από τον μήνα εξέτασης των αιτημάτων ανά περιοχή, στοιχείο το οποίο προκύπτει από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις, αποτυπώνονται και οι μέσοι χρόνοι εξέτασης υποθέσεων σε ημέρες για κάθε στάδιο της διαδικασίας [Πίνακες 2 και 3]. Στην Αθήνα για παράδειγμα, από την στιγμή που κάποιος υποβάλλει την αίτηση πολιτογράφησης στην αρμόδια υπηρεσία, μέχρι την στιγμή που θα κληθεί για την συνέντευξη μεσολαβούν 1.042 ημέρες δηλαδή σχεδόν τρία χρόνια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να είναι πλέον Έλληνας πολίτης, ο μέσος χρόνος που καλείτε να περιμένει ένας άνθρωπος, που καταθέτει την αίτηση του στην Αθήνα είναι περίπου τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, στην  υπηρεσία της Θεσσαλονίκης ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται στις 1883 ημέρες, δηλαδή στα πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης.

Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι χρόνοι αναμονής σε ημέρες  για τη διενέργεια της συνέντευξης ανά έτος από το 2010 έως σήμερα [Πίνακας 5]. Στο παρακάτω διάγραμμα (επεξεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών)  βλέπουμε χαρακτηριστικά τη διαφοροποίηση της εν λόγω  υπηρεσίας σε σχέση με τους χρόνους που παρατηρούνται στην υπόλοιπη χώρα.

Τέλος, πέραν των χρόνων αναμονής, έχουμε στη διάθεσή μας και δεδομένα για το πλήθος και για τα ποσοστά των συνεντεύξεων ανά περιοχή.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας σκοπεύει να αναρτά στατιστικά δεδομένα για την ιθαγένεια κάθε τρίμηνο. Πέραν του πλαισίου της διαφάνειας, η δημοσίευση αυτών των δεδομένων είναι σημαντική ιδιαίτερα για την ενημέρωση των ανθρώπων που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια.