Αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων για τις εξετάσεις πολιτογράφησης του Νοεμβρίου 2021

Μετά τη λειτουργία στις 19/07/2021 της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Νοεμβρίου 2021  για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας επικαιροποίησε την Τράπεζα Θεμάτων και τις απαντήσεις.

Στην Τράπεζα Θεμάτων έχουν αντικατασταθεί με νέες ερωτήσεις τα θέματα που επιλέχθηκαν για την προηγούμενη εξεταστική του Μαΐου.  Γι’ αυτόν τον λόγο όσες και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2021, πρέπει να κατεβάσουν ξανά τα αρχεία με τα θέματα και τις απαντήσεις από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας στον υπολογιστή τους. Οδηγίες για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα θέματα και τις απαντήσεις θα τις βρείτε στην ανάρτησή μας στις 14/04/2021.  

Προσοχή!

Είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλες αλλαγές στην ύλη της Τράπεζας Θεμάτων , οπότε συστήνεται στις υποψήφιες και στους υποψήφιους για τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2021 να επισκέπτονται και να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, όπου είναι αναρτημένα τα θέματα.