Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις Μαΐου 2022

 

Από τη Δευτέρα 10/01/2022 έως και την Παρασκευή 11/03/2022 (23:59:59), όσες και όσοι επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αίτηση αφορά αποκλειστικά τις εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν την Κυριακή 8 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΕΓΠ αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τις 31/03/2021. Είναι δηλαδή απαραίτητο έγγραφο, για να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών φακέλων πολιτογράφησης και απαιτούμενο δικαιολογητικό για όσες και όσους θα καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης. Η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ είναι το 70% στο σύνολο των απαντήσεων.

Προσοχή:

 • Ορισμένα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων έχουν αλλάξει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας τα επικαιροποιημένα θέματα καθώς και τις απαντήσεις τους για τις ερχόμενες εξετάσεις του Μαΐου . 
 • Οι εξετάσεις για το ΠΕΓΠ γίνονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν συμμετοχή, στην εξεταστική περίοδο που επιθυμούν. 
 • Όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης (αριθμό φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) την πρώτη φορά συμμετοχής στις εξετάσεις απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις, δηλαδή ΔΕΝ θα πληρώσουν τα 150 ευρώ που απαιτούνται για τη συμμετοχή. Αν δεν επιτύχουν, στις επόμενες αιτήσεις θα πληρώνουν 150 ευρώ κάθε φορά που θα συμμετέχουν, όπως ισχύει για όσους δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση πολιτογράφησης.
 • Τα άτομα με σωματική αναπηρία, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και τα άτομα άνω των 62 ετών θα δώσουν τις εξετάσεις προφορικά και μπορούν να επιλέξουν εξεταστικό κέντρο μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα άτομα με αναπηρία θα εξεταστούν σε ειδική ύλη η οποία είναι αναρτημένη στην τράπεζα θεμάτων
 • Δεν υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις για ΠΕΓΠ:
  1)Για νέες αιτήσεις:
  α)Όσοι έχουν ολοκληρώσει 9 τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
    εκπαίδευσης ή
  β) Όσοι έχουν ολοκληρώσει 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
  γ)Όσοι έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από ΑΕΙ
  2) Για αιτήσεις που έγιναν πριν τις 17/04/2021:
  α) Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας ή
  β) Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
  γ) Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
  Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην οποία έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, για να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης.

Οι επιτυχούσες και επιτυχόντες στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα για να εκτυπώσουν το ΠΕΓΠ και να το υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία.