Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός με ορίζοντα τη σύγχρονη αγορά εργασίας

photo: Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

Το έργο «Equality Works» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, προωθεί την ισότιμη εκπαίδευση και κατάρτιση και, γι’ αυτό τον λόγο, προσφέρει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο να συμμετάσχουν σε συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Είτε είστε ανήλικος και αναζητάτε εκπαιδευτικό μονοπάτι, είτε ενήλικας που θα ήθελε να ολοκληρώσει τη φοίτηση στο σχολείο ή και να προχωρήσει σε σπουδές, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας και το όνειρό σας μέσω της δημόσιας και τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι σύμβουλοι στο Generation 2.0 RED μπορούν να σας καθοδηγήσουν μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας και τις ευκαιρίες που παρέχονται από τις εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια συνεδρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εσάς ή να κάνετε παραπομπή, παρακαλούμε στείλτε μέιλ στο [email protected] εκφράζοντας το αίτημά σας ή καλέστε στο 213 088 4499.


Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr