Πρόσβαση στην Εργασία | Σειρά Εργαστηρίων Απασχολησιμότητας

Το Σεπτέμβρη του 2017, το Generation 2.0 διοργάνωσε με επιτυχία ακόμη μια σειρά Εργαστηρίων Απασχολησιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα», το οποίο απευθύνεται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, με την υποστήριξη του International Rescue Committee.

Τα εργαστήρια είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Αναλυτικά, τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, στη συγγραφή συνοδευτικών επιστολών που είναι συχνά απαραίτητες για την υποβολή αιτήσεων εργασίας, καθώς επίσης και στην κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να ξεπεράσει ερωτήσεις «παγίδες» κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες και είναι καθοριστικές για τη διατήρηση μιας θέσης, η προσοχή αυτή τη φορά στράφηκε στη διαχείριση του χρόνου, δεξιότητα που είναι απαραίτητη όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα. Επιπλέον, ο καθορισμός και ο προσανατολισμός έξυπνων στόχωμ ήταν ένα άλλο θέμα συζήτησης εκείνης της ημέρας μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών. Την τελευταία ημέρα των εργαστηρίων, συζητήθηκαν ως επί το πλείστον εργασιακά δικαιώματα και είδη συμβάσεων απασχόλησης, καθώς και γενικότερα η οικονομική διαχείριση στην Ελλάδα.

Από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το The Language Project, μια πρωτοποριακή πολιτιστική πρωτοβουλία, μοιράστηκε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και την Ηθική, καθώς επίσης και τις τεχνικές διερμηνείας με συμμετέχοντες που επιθυμούν να εργαστούν ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διερμηνείς, στο πεδίο.

Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ολόκληρη τη σειρά των Εργαστηρίων Απασχολησιμότητας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Φαρσί και τα Αραβικά. Τα εργαστήρια προωθούσαν σε μεγάλο βαθμό την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ περιλάμβαναν επίσης πολλή πρακτική στη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και τη συγγραφή συνοδευτικής επιστολής, τον καθορισμό στόχων και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και ερμηνεία.


Δείτε ολόκληρη τη λίστα των εργαστηρίων εδώ.