Ποιοι μπορούν να πληρώσουν μειωμένο ενοίκιο λόγω του κορονοϊού

Français

للغه العربيه اضغط هنا

برای فارسی اینجا را کلیک کنید

বাংলা

Στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 20 Μαρτίου 2020, η οποία προβλέπει το εξής:

Όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που σταμάτησαν να λειτουργούν προσωρινά λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

Βασική προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να είχε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των έκτακτων αυτών μέτρων και η μείωση ενοικίου να αφορά μόνο την πρώτη κατοικία του.

Η πρόβλεψη για μειωμένο ενοίκιο κατά 40% αφορά και όσους νοικιάζουν χώρο για λειτουργία δικής τους επιχείρησης που σταμάτησε να λειτουργεί προσωρινά λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.