Ζητάμε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την  έλλειψη ισότιμης πρόσβασης στις διαδικασίες κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας για τα Άτομα με Αναπηρία

Ως οργανισμός που παρακολουθεί σταθερά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, εντοπίσαμε ουσιώδη κενά και δυσλειτουργίες όσον αφορά το δικαίωμα των αλλοδαπών ΑμεΑ, τόσο κατά τη διαδικασία της απόκτησης ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης, όσο και κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης. Για το λόγο αυτό στις 15/11/2023, καταθέσαμε Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη καλώντας τον να παρέμβει σχετικά με την έλλειψη ισότιμης πρόσβασης στις διαδικασίες κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας για τα Άτομα με Αναπηρία.

Ενδεικτικά, στην αναφορά μας τονίζουμε τα εξής θέματα τα οποία οδηγούν στον αποκλεισμό πολλών ΑμεΑ μεταναστευτικής καταγωγής από την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας:

 

– Eνώ ο νόμος παρέχει σε ανήλικα και νεαρά άτομα με βαριά αναπηρία, άνω του 80%, που έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στη χώρα, τη δυνατότητα να αιτηθούν για ιθαγένεια, χωρίς βεβαιώσεις σπουδών αλλά με πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης, εντούτοις, τέσσερα και πλέον έτη μετά, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική  Υπουργική Απόφαση που απαιτείται.  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα που παρέχεται μέσω αυτής της διάταξης παραμένει κενό γράμμα, και τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής με βαριές αναπηρίες στερούνται στην πράξη το δικαίωμά τους να λάβουν Ελληνική ιθαγένεια.

– Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών, απαραίτητο στάδιο είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι εξετάσεις όμως για το πιστοποιητικό είναι γραπτές και σημαντικής δυσκολίας. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να δώσουν ατ’ εξαίρεση, μόνο τα άτομα άνω των 62 ετών και τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67%. Επομένως, άτομα που έχουν μόνο ψυχική ή νοητική αναπηρία δεν έχουν δικαίωμα σε προφορικές εξετάσεις αλλά μόνο σε γραπτές.

 

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά διαπιστώνεται η έλλειψη ουσιαστικής συμπερίληψης των Ατόμων Με Αναπηρία στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να αποκλείονται και να στερούνται δικαιωμάτων διαχρονικά.

 

Με την αναφορά αυτή ευχόμαστε να αναδειχθεί το ζήτημα του αποκλεισμού των ευάλωτων ΑμεΑ μεταναστευτικής καταγωγής από το δικαίωμά τους στο να αιτηθούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.