Ενημέρωση για τη Λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | Αύγουστος 2018

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ (Υπατίας 6) δεν θα λαμβάνει αιτήσεις για ιθαγένεια (Ν.4332/2015) αλλά και πολιτογράφηση από Δευτέρα 6 Αυγούστου μέχρι και Παρασκευή 24 Αυγούστου.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής (Φαβιέρου 58) καθώς και η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής δεν θα λαμβάνουν αιτήσεις αυτοπροσώπως για ιθαγένεια (Ν. 4332/2015) αλλά και πολιτογράφησης από Τετάρτη 1 Αυγούστου μέχρι και Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων δεν θα λαμβάνει αιτήσεις για ιθαγένεια (Ν.4332/2015 Γέννηση – Φοίτηση) από Δευτέρα 23 Ιουλίου μέχρι και Παρασκευή 31 Αυγούστου.

*Ωστόσο υπενθυμίζουμε ότι για την περίοδο αυτή, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτημάτων για Γέννηση – Φοίτηση (Ν.4332/2015) με Συστημένη Ταχυδρομική Επιστολή. Επίσης είναι δυνατή η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών για ιθαγένεια/πολιτογράφηση στη Γραμματεία των Διευθύνσεων.


Όσον αφορά τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’, Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, καθώς και Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων, θα είναι ανοικτές και θα λειτουργούν κανονικά για όλον το μήνα εκτός από την Τετάρτη 15 Αυγούστου.