Ενημέρωση για τη Λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | Αύγουστος

ΔΑΜ ΔΑΚ

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ (Υπατίας 6) και η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής (Φαβιέρου 58) δεν λαμβάνουν αιτήματα αυτοπροσώπως για ιθαγένεια (ν.4332 αλλά και πολιτογράφηση) μέχρι και τις 18 Αυγούστου.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής καθώς και η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων δε θα λαμβάνουν αιτήσεις αυτοπροσώπως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 για το διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου.

* Για τα διαστήματα αυτά μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα αιτήματά σας με συστημένη επιστολή.


Όσον αφορά τη Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’, τα γραφεία θα παραμείνουν ανοικτά στο κοινό για όλον το μήνα του Αυγούστου εκτός από την Τρίτη 15/08. Σημειώνεται επίσης πως τη Δευτέρα 14 Αυγούστου τα γραφεία θα είναι ανοικτά για καταθέσεις αλλά δεν θα δίνονται πληροφορίες.

Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, καθώς και Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων θα είναι ανοικτές και θα λειτουργούν κανονικά για όλον το μήνα, εκτός από την 15η του Αυγούστου.