Δώδεκα έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής για την πρόσβαση σε ένα κοινωνικό επίδομα


Οι παρατηρήσεις του Generation 2.0 RED για το Σχέδιο Νόμου «Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, στις 27 Δεκεμβρίου 2019 έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 στις 18:00 το απόγευμα. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί για πρώτη φορά το επίδομα γέννας και φέρει ορισμένες αλλαγές στα επιδόματα παιδιού και στέγασης. 

Σχετικά με το νέο επίδομα γέννησης, το ύψος του καθορίζεται στις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα. Δικαιούχος είναι η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μητέρα του παιδιού, ενώ σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλειά του. Προβλέπεται ότι το εισόδημα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000.00 ευρώ, ενώ για όσους είναι πολίτες τρίτων χωρών, απαιτείται να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. 

Η βασική αλλαγή που φέρει το σχέδιο νόμου στα υπόλοιπα επιδόματα είναι ότι τα κριτήρια χορήγησής τους γίνονται πιο αυστηρά για τους μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, οι οποίοι πλέον θα χρειάζονται 12 έτη φορολογικών δηλώσεων αντί για 5, προκειμένου να λάβουν το επίδομα παιδιού και στέγασης. Θεσπίζεται επίσης ως επιπλέον κριτήριο για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η υποχρεωτική εγγραφή των παιδιών σε σχολείο και η μη επανάληψη της ίδιας τάξης λόγω του αριθμού των απουσιών τους. Όσον αφορά στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, μετονομάζεται σε «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».   

*Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, το επίδομα γέννησης χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και έπειτα. Επίσης, όσοι μετανάστες έλαβαν το επίδομα παιδιού ή το επίδομα στέγασης με την 5ετή παραμονή στη χώρα θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν κανονικά για τα επόμενα χρόνια. 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο κοινοβουλευτικό έργο, εκφράζοντας την άποψή τους σχετικά με τους προτεινόμενους νόμους, το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity κατέθεσε τις παρατηρήσεις του ως προς ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη της δωδεκαετούς διαμονής για τη χορήγηση των επιδομάτων σε πολίτες τρίτων χωρών αποκλείει, ορισμένες κατηγορίες μεταναστών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, από κοινωνικές παροχές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. Η προτεινόμενη προϋπόθεση δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στην ίση μεταχείριση κατόχων ενιαίων αδειών διαμονής με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η δωδεκαετής διαμονή εκτιμάται ως επαρκές χρονικό διάστημα για τη διαμόρφωση ισχυρού δεσμού με το κράτος και την κοινωνία υποδοχής

Η συγκεκριμένη εκτίμηση μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αν σκεφτεί κανείς ότι για ορισμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών, αρκεί η απόδειξη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για επτά συνεχή έτη για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ενώ σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο οι ίδιες κατηγορίες πολιτών θα χρειαστούν να αποδείξουν τα διπλάσια σχεδόν χρόνια για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα. Εάν τα εφτά χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής αρκούν για τη διαμόρφωση ισχυρού δεσμού με το κράτος και την κοινωνία υποδοχής και επιτρέπουν την πρόσβαση στη ελληνική ιθαγένεια μέσω της πολιτογράφησης, ενός θεσμού μεγάλης βαρύτητας, αναρωτιόμαστε γιατί να χρειάζονται δώδεκα έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής για την πρόσβαση σε ένα κοινωνικό επίδομα; 


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια του Generation 2.0 RED επί των άρθρων του νομοσχεδίου για το Επίδομα Γέννησης, Επίδομα Παιδιού, και Επίδομα Στέγασης