Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση στις 13/11/2022 – Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία

 

Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) γίνονται 2 φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο. Οι επόμενες εξετάσεις θα γίνουν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022. Σε αυτές θα συμμετέχουν οι υποψήφιες/οι που δήλωσαν συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Για όσες/ους ενδιαφέρονται να πάρουν το ΠΕΓΠ αλλά δεν δήλωσαν συμμετοχή για αυτή την εξεταστική περίοδο, μπορούν να δηλώσουν για τις εξετάσεις που θα γίνουν τον Μάιο του 2023, όταν ανοίξει ξανά η πλατφόρμα αιτήσεων. Στο ΦΕΚ του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται όλες οι λεπτομέρειες των εξετάσεων της 13ης Νοεμβρίου.: 

 

Χώρος και χρόνος εξέτασης

Τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις αυτές ορίζονται σε Αθήνα – Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Τρίπολη, Χαλκίδα, Κόρινθο, Ρόδο, Μυτιλήνη .Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς του taxisnet στην αίτηση που είχαν υποβάλει και να εκτυπώσουν το Δελτίο Eξεταζόμενου στο οποίο υπάρχει ο Μοναδικός Αριθμός εξεταζόμενου (ΜΑΕ) και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. . Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα στις 7 το πρωί και να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου (που θα έχουν εκτυπώσει), την άδεια διαμονής τους ή βεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωσή της ή μπλε βεβαίωση  ή το ειδικό δελτίο πολίτη της Ε.Ε που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία και το διαβατήριό τους (ταξιδιωτικό έγγραφο) σε ισχύ (όλα τα παραπάνω στην πρωτότυπη μορφή τους και όχι σε φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο).  

 

Τρόπος Εξέτασης και Τρόπος Βαθμολόγησης 

Οι υποψήφιοι θεωρείται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις, εφόσον συγκεντρώσουν το 70% της μέγιστης συνολικής δυνατής βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πετύχουν ποσοστό 66,66% (40/60 ερωτήσεις) στις ενότητες της γλώσσας και στις άλλες θεματικές ενότητες το 50% (20/40 ερωτήσεις).

Καταρχάς, στις ενότητες της ελληνικής γλώσσας ισχύουν τα εξής:

  • Στην «Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου», οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις και να γράψουν ένα σύντομο κείμενο. Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 30 μονάδες.
  • Στην «Κατανόηση Προφορικού Λόγου» οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και η κάθε σωστή απάντηση δίνει 1,5 μονάδα (σύνολο 15 μονάδες) 
  • Στην «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται σε 3 διαφορετικές δραστηριότητες επικοινωνίας και οι άριστες απαντήσεις δίνουν 15 μονάδες.

Η συνολική μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί κατά την εξέταση της ελληνικής γλώσσας ισοδυναμεί με 60 μονάδες

Επίσης, οι ερωτήσεις των θεματικών ενοτήτων, θα είναι συνολικά 20 όπου κάθε θέμα βαθμολογείται με 2 μονάδες και η συνολική μέγιστη βαθμολογία για όλες τις θεματικές ενότητες ισοδυναμεί με 40 μονάδες

  • 4 θέματα Γεωγραφίας
  • 4 θέματα Πολιτισμού
  • 6 θέματα Ιστορίας 
  • 6 θέματα Πολιτικών Θεσμών 

 

Σειρά και Διάρκεια Εξέτασης

Η διαδικασία ξεκινάει με τη γραπτή εξέταση σε όλες τις θεματικές ενότητες και η συνολική διάρκεια της διαδικασίας είναι 150 λεπτά.

Μετά το τέλος της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι έχουν διάλειμμα 15 λεπτών.

Ακολουθεί η εξέταση στην κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό) η οποία διαρκεί 12 με 15 λεπτά.

Τέλος, γίνεται η εξέταση της ενότητας παραγωγή προφορικού λόγου η οποία διαρκεί 15 λεπτά.

Επομένως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ο συνολικός χρόνος εξέτασης δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 195 λεπτά, δηλαδή τις 3 ώρες και 15 λεπτά

 

Εξέταση για τις Ειδικές Κατηγορίες Εξεταζόμενων

Τα άτομα άνω των 62 ετών, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και άτομα που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων εξετάζονται προφορικά σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου.

Άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε ειδική ύλη που καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/5 της ύλης που αποτελεί την Τράπεζα Θεμάτων. Η ύλη αυτή είναι κι αυτή δημοσιευμένη στην Τράπεζα Θεμάτων. Η προφορική τους εξέταση στην ελληνική γλώσσα αφορά μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, εξετάζονται προφορικά σε συνολικά δέκα θέματα στις τέσσερις ενότητες: 3 θέματα ιστορίας, 3 θέματα πολιτικών θεσμών, 2 θέματα γεωγραφίας και 2 θέματα πολιτισμού. Ο χρόνος προετοιμασίας σε κάθε αντικείμενο εξέτασης ορίζεται από 45 έως 120 λεπτά, ενώ ο χρόνος προφορικής εξέτασης διαρκεί μέχρι 30 λεπτά. Ειδικότερα, για τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% που ανήκουν στην κατηγορία των κωφών ή κωφάλαλων, η προφορική εξέταση θα διενεργείται παρουσία διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας.

Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.