Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ως εργαλείο ένταξης στην αγορά εργασίας

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο με θεματολογία «Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων» & «Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις και Ζητήματα Φύλου», με τη συμβολή και τη συνεργασία του οργανισμού Διοτίμα, μια δράση του έργου «Equality Works», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Συγκεκριμένα, μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου αλλά και την ιεράρχηση των στόχων μας, ως σημαντικά εργαλεία και δυνατά στοιχεία για την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας.  Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη συζήτηση, με τη συμβολή της Διοτίμας, η αναφορά σε θέματα ισότητας φύλων και στερεοτύπων στα επαγγέλματα, που επικρατούν μέχρι και σήμερα, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, όπως και στην αλλαγή του ρόλου της γυναίκας μέσα στα χρόνια σε διάφορα επίπεδα.

Μέσα το σεμινάριο αυτό, λάβαμε θετική ανατροφοδότηση από τους ωφελούμενους του προγράμματος, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενδιαφέρον στο σεμινάριο και μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες με την ομάδα μας.

Τα επόμενα σεμινάρια Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη για όσους έχουν γραφτεί στην Υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής του οργανισμού.


 

«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr