Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια για πολίτες τρίτων χωρών 


Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τις οδηγίες για την φετινή εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια πολιτών τρίτων χωρών (αλλογενών), οι οποίοι:

  • Έχουν παρακολουθήσει στο εξωτερικό με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου
  • Έχουν παρακολουθήσει στην Ελλάδα με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε ξένο σχολείο τρίτης χώρας ή κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των σχολών και των τμημάτων που επιθυμούν να φοιτήσουν, από Πέμπτη 21 Ιουλίου μέχρι και Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για τον σκοπό αυτό.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία θα τα βρείτε εδώ.